سه‌شنبه 17 بهمن 1396 لغو کلاس درس آقای نعمت الهی به اطلاع می رساند کلاس دروس متون حقوقی 1 و 2 رشته حقوق با استاد نعمت الهی تاریخ چهارشنبه 18 بهمن لغو و جلسه جبرانی آن تاریخ چهارشنبه 25 بهمن(متون 1 ساعت ABو متون حقوقی 2 ساعت CD) برگزار می گردد.
 
امتیاز دهی