سه‌شنبه 24 بهمن 1396 تغییرات برنامه کلاسی دکتر طالبی به اطلاع می رساند برنامه جدید دروس روانشناسی یادگیری و روانشناسی تحولی 1(رشد 1) و روانشناسی تربیتی گروه روانشناسی و علوم تربیتی در مقطع کارشناسی با استاد طالبی در قسمت تغییرات برنامه کلاسی اعلام گردید.
 
امتیاز دهی