يكشنبه 15 بهمن 1396 لغو کلاس درس خانم ادیبی پارسا به اطلاع می رساند کلاس دروس آموزه های روانشناسی در قران و روانسنجی با خانم ادیبی پارسا در تاریخ دوشنبه 16 بهمن لغو و جلسه جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.
 
امتیاز دهی