سه‌شنبه 24 بهمن 1396 تغییرات برنامه کلاسی دکتر مظلومیان به اطلاع می رساند برنامه کلاسی جدید دروس تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران (سیر تحول تعلیم و تربیت د رایران) و سازمان و قوانین آموزش و پرورش با استاد مظلومیان در قسمت تغییرات برنامه کلاسی اعلام گردید.
 
امتیاز دهی