پرسنل اداری و آموزشی

نام ونام خانوادگی

نوع مسئولیت

شماره تماس و داخلی

مجید حسینی

عامل مالی

امور دانشجویی

مستقیم32725600

داخلی131

غلامرضا سعیدی

کارپرداز

عمران

تربیت بدنی

مستقیم 32728423

سید رضا عاطفه مند

امین اموال

32726639

سکینه اکبری

مسئول اداری

بایگانی آموزش

داخلی 141

معصومه محمودی

مسئول دبیرخانه

مستقیم32728425

داخلی 102

فاطمه زارعی

مسئول فرهنگی

روابط عمومی

32726639

رحیم صف شکن

مسئول آموزش

مستقیم 32723022

داخلی 123

 

ولی کشاورز

کارشناس

حقوق

الهیات و معارف اسلامی

مهندسی صنایع

مدیریت پروژه

مدیریت اجرائی

 

داخلی 117

 

بهرام فریدنی

کارشناس

مهندسی کامپیوتر

مهندسی فناوری اطلاعات

علوم کامپیوتر

علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه نگاری

علوم ارتباطات اجتماعی روابطه عمومی

داخلی 124

 

محمد رضا کشاورز

کارشناس

روانشناسی عمومی

تاریخ

آموزش و ترویج کشاورزی

مهندسی کشاورزی

 

داخلی 130

محسن قاسم زاده

مسئول برگزاری کلاس ها

داخلی 120

راضیه اسماعیلی

کاربر ارشد

تحصیلات تکمیلی

مستقیم 32728424

داخلی 125

 

 

مریم شهشهانی

کارشناس

علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی

علوم تربیتی پیش دبستانی و دبستانی

مشاوره و راهنمایی

مهندسی صنایع غذایی

مهندسی منابع طبیعی

مهندسی آبادانی روستاها

 

 

 

داخلی 127

 

 

کبری شیبانی

کارشناس

مدیریت بازرگانی

حسابداری

مدیریت صنعتی

مترجمی زبان انگلیسی

زبان و ادبیات انگلیسی

 

 

داخلی 139

فاطمه سیاهزاری

مسئول دانش آموختگان

مستقیم 32727630

محمد زارع

کارشناس دانش آموختگان

داخلی 128

منظر جعفری

مسئول کتابخانه

داخلی 136

 

1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما