هیات علمی

اعضای هیات علمی

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

1

جواد ایزدی

ریاضی

2

حسن آقایی

کامپیوتر

3

اباذر ظهرابی

مدیریت

4

سهراب عبدالهی

شیمی

5

مهرزاد مسیحی

حقوق

6

مریم نیک بخت

ریاضی

7

فاطمه نیازکار

معارف اسلامی

8

زینب خادم الحسینی

کشاورزی

9

اعظم کرمی

زیست شناسی

10

سارا فخرایی

شیمی

11

اکرم ملک زاده 

روانشناسی

12

سپیده حبیب زاده

شیمی

بيشتر