چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت حرکت سرویس اتوبوس در ایام امتحانات بدینوسیله به اطلاع می رساند که ساعت حرکت سرویس اتوبوس در ایام امتحانات توسط شرکت مسافربری سفر سیر آریا به شرح ذیل اعلام می گردد.
ساعت حرکت سرویس دهی از شیراز به خرامه ( نوبت صبح )
30/6 صبح ،  میدان ولیعصر( عج ) شیراز
30/8 صبح ،  پایانه کاراندیش سالن شماره 4
30/11 صبح ، پایانه کاراندیش سالن شماره 4

ساعت حرکت سرویس دهی از خرامه به شیراز
از جلو درب دانشگاه
 
 
امتیاز دهی