تغییر تاریخ امتحانات پایان ترم برخی دروس

بدینوسیله به اطلاع می رساند باتوجه به تغییر تاریخ امتحانات پایان ترم برخی از دروس حداکثر تا 19/7/98 نسبت به مشاهده و کنترل تاریخ امتحانات دروس انتخابی اقدام و در صورت نیاز آن را اصلاح نمایید.

 
امتیاز دهی