قابل توجه پذیرفته شدگان براساس سوابق تحصیلی بدون آزمون مهرماه 1398

بدینوسیله به اطلاع می رساند تا اطلاع ثانوی نیازی به مراجعه حضوری دانشگاه نمی باشد زمان ثبت نام و انتخاب واحد ازطریق همین سایت و پیامک اعلام خواهد شد.

 
امتیاز دهی