مراحل بارگذاری مدارک پذیرفته شدگان براساس سوابق تحصیلی و بدون آزمون مهرماه1398

كليه پذيرفته شدگان ميبايست از ساعت 12 مورخ 10/7/98  الي 15/7/98  جهت پذيرش غير حضوري به سيستم گلستان به آدرس  http://reg.pnu.ac.ir  مراجعه نمايند.
1- كليه پذيرفته شدگان ميبايست با شناسه كاربري و گذرواژه به شرح زير وارد سيستم شوند:

- شناسه كاربري:
شماره پرونده b981و گذرواژه : شماره ملي ( در صورتيكه در ابتداي كد ملي رقم صفر وجود داشته باشد بايد هنگام درج شناسه كاربري ثبت گردد.)
لازم به ذكر است در صورتيكه كد ملي شما در اطلاعات سنجش پر نشده باشد بايستي شماره شناسنامه خود را جهت ورود به سيستم وارد نماييد.
مثال : شناسه كاربري:
b981300707
گذرواژه: 0061111111
*  درصورتيكه با شناسنامه ويا كدملي موفق به ورود به سيستم نشده ايد شماره  پرونده خود را در گذروازه وارد نماييد.

2- از طريق مسيرزير نسبت به تكميل اطلاعات و همچنين ارسال مدارك لازم اقدام نمائيد.
آموزش==> دانشجو==> پذيرش غيرحضوري==> "پذيرش غير حضوري دانشجويان جديدالورود"
تذكر1: حجم هر تصوير حداكثر 250كيلوبايت و ترجيحا فرمت آن
jpg يا jpeg باشد.

3- در پایان بارگذاری گزارش 260را پرینت نمایید.
4- سپس طبق برنامه زمانبندی شده ذیل از ساعت 8صبح لغایت 13 بعدازظهر

با مراجعه به دانشگاه نسبت به تشكيل پرونده فيزيكي و ثبت پذيرش نهايي اقدام نموده  و سپس با  شناسه كاربري : شماره دانشجويي، گذرواژه: شماره شناسنامه  جهت ثبت نام و انتخاب واحد به سایت http://reg.pnu.ac.ir  مراجعه نماييد.

14/7/98 : روانشناسی ، مشاوره
15/7/98 : علوم تربیتی ، زیست شناسی

16/7/98 : حقوق ،فقه و مبانی الهیات ،کامپیوتر ، علوم کامپیوتر

17/7/98 : حسابداری ، مدیریت بازرگانی، ترویج کشاورزی، صنایع غذایی ، مهندسی صنایع، تاریخ ، شیمی ، روابط عمومی ، مترجمی زبان انگلیسی ، زبان و ادبیات انگلیسی
5- كليه دانشجويان قبل از انجام انتخاب واحد، موظف به پرداخت شهريه ثابت ميباشند و در صورت عدم پرداخت، امكان انجام انتخاب واحد ايشان مقدور نخواهد بود. لذا قبل از انجام ثبت نام از يكي از روشهاي زير نسبت به پرداخت شهريه اقدام نماييد:
   1-5 دريافت گزارش 163 از مسير زير و پرداخت شهريه :

         
منوي اصلي --> آموزش --> گزارش هاي آموزش --> شهريه --> ليست ها و آمارها-->  فرم واريز وجوه دانشگاه پيام نور

  
2-5 پرداخت الكترونيكي شهريه از مسير زير :
     منوي اصلي --> آموزش --> شهريه --> پرداختهاي الكترونيكي دانشجو

6- پس از پرداخت شهريه از مسير زير نسبت به انجام مرحله انتخاب واحد اقدام نماييد:

ثبت نام ==> عمليات ثبت نام ==> "ثبت نام اصلي

7- در پایان انتخاب واحد گزارش 101 ( نتیجه انتخاب واحد و دروس انتخابی )را پرینت نمایید.

 
امتیاز دهی