قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی بدینوسیله به اطلاع می رساند که از نیمسال دوم 98-97 درس روانشناسی یادگیری در سیستم انتخاب واحد به عنوان درس اختیاری الزامی تعریف شده و دانشجویان می بایست این درس را اخذ و بگذرانند.
 
امتیاز دهی