ارائه خدمات مشاوره ای بصورت تلفنی

ارائه خدمات مشاوره ای بصورت تلفنی با هدف رفع مشکلات روانشناختی و تحصیلی دانشجویان توسط روانشناسان و مشاوران سازمان مرکزی دانشگاه پیام نورکل کشور
شماره تماس : 02122442066  شنبه تا چهارشنبه ساعت  30/15-8

ردیف

روزهای هفته

اسامی مشاوران

1

شنبه

جناب آقای دکتر صفاری نیا  و  سرکار خانم اسلام دوست

2

یکشنبه

جناب آقای حمزه ای

3

دوشنبه

جناب آقای حمزه ای

4

سه شنبه

جناب آقای دکتر رفیعی پور

5

چهارشنبه

سرکار خانم دکتر صالح میرحسنی

 
امتیاز دهی