برگزاری جشنواره ملی رویش ویژه دستاوردها و توانمندیهای کانونهای فرهنگی و هنری ،دینی و اجتماعی

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان می رساند که جشنواره ملی  رویش ویژه دستاوردها و توانمندیهای کانونهای فرهنگی و هنری ،دینی و اجتماعی در اوایل خردادماه 1399 برگزار خواهد شد .متقاضیان جهت اطلاع از نحوه شرکت در جشنواره مذکور به امورفرهنگی مرکز مراجعه نمایند.

 
امتیاز دهی