ساعت حرکت سرویس اتوبوس در ایام امتحانات بدینوسیله به اطلاع می رساند که ساعت حرکت سرویس اتوبوس در ایام امتحانات توسط شرکت مسافربری سفر سیر آریا به شرح ذیل اعلام می گردد.
ساعت حرکت سرویس دهی از شیراز به خرامه ( نوبت صبح )
30/6 صبح ،  میدان ولیعصر( عج ) شیراز
30/8 صبح ،  پایانه کاراندیش سالن شماره 4
30/11 صبح ، پایانه کاراندیش سالن شماره 4

ساعت حرکت سرویس دهی از خرامه به شیراز
از جلو درب دانشگاه
 
 
امتیاز دهی