مدارک لازم برای صدور گواهینامه موقت فارغ التحصیلی

مدارک لازم برای صدور گواهینامه موقت فارغ التحصیلی

1) اصل و تصویر یک سری از تمام صفحات شناسنامه 

2) اصل و تصویر کارت ملی بدون مغایرت با مندرجات شناسنامه

3) اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت یا هرمدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص نماید

4) 6قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده بدون عینک

5) اصل کارت دانشجویی

6) اصل و تصویر مدرک دیپلم متوسطه برای دوره های نظام قدیم

7) اصل و تصویر مدرک دوره سه ساله دیپلم برای دوره های نظام جدید

8) اصل و تصویر مدرک دوره پیش دانشگاهی برای دوره های نظام جدید

9) تأئیدیه تحصیلی دوره نظام قدیم

10) تأئیدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی

11) ریزنمرات دوره متوسطه و پیش دانشگاهی

12) دانش آموختگانی که هنگام ثبت نام از کد کارمندی استفاده کرده اند گواهی اشتغال به کار و تصویر آخرین حکم استخدام الزامی است

13) اصل و تصویر مدارک کاردانی ( در صورت که دارای مدرک کاردانی می باشید)

14) تائیدیه دوره کاردانی

15) ریزنمرات دوره کاردانی

16) گزارش 358 عکس دار ورودی های 89 به بعد

17) فرم تسویه وام دانشجویی ( در صورت گرفتن وام )

18) دفترچه اقساط وام دانشجویی ( در صورت گرفتن وام )

19) در صورت استفاده از سهمیه ارائه مدرک مربوطه

20) فرم تکدرس و ثبت آن در سیستم گلستان ( در صورت داشتن تکدرس )

21) فرم تسویه حساب تکمیل شده (این فرم در نهایت توسط دبیرخانه مرکز شماره و تاریخ زده شود)

فیش های فارغ التحصیلی

1.    واریز مبلغ 000/600ریال (ششصد هزار ریال) مراجعه به امور مالی  جهت صدور دانشنامه و تائیدیه تحصیلی و ابطال تمبر

2.   همراه داشتن کارت عابر بانک که رمز دوم آن فعال و مبلغ 000/600 ریال موجودی داشته باشد.

 
امتیاز دهی