اخبار
1399/3/7 چهارشنبه
با هدف انجام فرایندهای تدوین کتاب به صورت الکترونیکی صورت گرفت؛
راه‌اندازی سامانه مدیریت نشر کتاب‌های دانشگاه پیام نور

.

مدیرکل دفتر تدوین، تولید کتب و محتوای آموزشی دانشگاه پیام نور از راه‌اندازی سامانه مدیریت نشر کتاب‌های دانشگاه خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی، دکتر مهران فرج اللهی اظهار داشت: به‌منظور انجام فرایندهای تدوین کتاب به‌صورت الکترونیکی که منجر به‌صرفه جویی در مصرف کاغذ، تسریع و نظارت بیشتر و بهتر بر اجرای فرایند انتشار کتاب و نهایتاً افزایش رضایتمندی اعضای علمی دانشگاه خواهد شد، سامانه مدیریت نشر کتاب‌های دانشگاه به آدرس tadvin.pnu.ac.ir راه اندازی شد.
وی افزود: کلیه فرایندهای تدوین کتاب‌ که ازاین‌پس به دفتر تدوین ارائه می‌شوند ازجمله داوری و ویراستاری علمی از طریق این سامانه انجام خواهد شد و کلیه مؤلفان و نویسندگان باید ضمن ثبت‌نام در این سامانه نسبت به بارگذاری آثار خود در این سامانه اقدام نمایند.
دکتر فرج اللهی با عنوان اینکه فهرست کلیه کتاب‌های منتشره دانشگاه از بدو تأسیس تاکنون به تفکیک بخش‌های علمی در این سامانه در دسترس قرارگرفته است، از تمام اعضای علمی درخواست کرد، نظرات و پیشنهاد‌های خود را در ارتباط با این سامانه و سایر موارد مرتبط با انتشار کتاب به پست الکترونیکی دفتر تدوین به آدرس tadvin@pnu.ac.ir ارسال نمایند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر