سوالات متداول
1399/12/19 سه‌شنبه
سئوالات متداول دانشجویان

.

سوال:مركز رشد چيست ؟
پاسخ:مركزي است تحت مديريت متخصصين حرفه اي كه با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه هاي جديد توسط كارآفريناني كه اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند ، پشتيباني مي كند.

سوال:هسته و واحدهاي فناوري كدامند ؟
پاسخ:هسته فناوري : مقصود افراد يا گروههاي حقيقي هستند كه داراي ايده نوآورانه صنعتي يا خدماتي هستند و به منظور تكميل ايده خود در دوره پيش رشد مستقر مي شوند و در صدد تشكيل يك موسسه يا شركت حقوقي در يك زمينه كاري مشخص مي باشند
واحد هاي فناوري :واحدهاي داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد بوده كه در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه اي ، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس ، انتقال فناوري ، ارائه خدمات تخصصي و فعاليت در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي نمايند و در مركز رشد مستقر هستند . اين واحدها از جمله شامل شركتهاي خصوصي ، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع ، و يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه ها يا دستگاه هاي اجرايي هستند.

سوال:چه كساني مي توانند در مركز رشد مستقر شوند ؟
پاسخ:مركز رشد شامل دو دوره رشد و پيش رشد ( رشد مقدماتي ) مي باشد كه ضمن تعريف اين دوره ها مشخص مي شود چه كساني مي توانند وارد اين دوره ها شوند :
 دوره پيش رشد : دوره اي حداكثر 6 ماهه است كه در آن افراد و يا گروه هاي مستعدي كه داراي ايده هاي نوآورانه صنعتي هستند پس از تائيد طرح و ايده آنها توسط مديريت ،وارد مي شوند ، به اين افراد مشاوره و آموزشهاي لازم براي آشنايي با بازار ، شناسايي گروه كاري، تثبيت ايده كاري و ايجاد هويت هاي حقوقي مستقل داده مي شود. در صورت موفقيت در اين دوره مقدماتي و كسب هويت مستقل حقوقي ، اين گروهها مي توانند متقاضي اسكان رسمي در مركز رشد شوند. 
دوره رشد : دوره اي است حداكثر 3 ساله كه طي آن واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج مي شوند.
علاوه بر اين شركتهاي دانش بنيان نيز مي توانند در مركز رشد مستقر شوند .

سوال:آيا در دانشگاه پيام نور مركز رشد وجود دارد ؟
پاسخ:در حال حاضر دانشگاه براي ايجاد شبكه اي متشكل از مراكز رشد مستقر در واحد ها و مراكز دانشگاه پيام نور در سراسر كشور كه از طريق سيستم شبكه اي به هم مرتبط باشند به صورتي كه بتوانند از طريق اين سيستم با استفاده از فناوري اطلاعات خدمات آموزشي ، مشاوره اي و بازار يابي و حقوقي دريافت نمايند ، به عنوان شبكه داخلي مراكز رشد اقدام نموده است  . آئين نامه ها و دستورالعملهاي ايجاد آن مراحل نهايي تصويب را طي مي كندو به محض تصويب به همه استانها براي اجرا ابلاغ خواهد شد .  عليرغم آن در استانهاي لرستان – مركز نورآباد ، كرمان – مركز كرمان و تهران – مركز تهران شميرانات ، مركز رشد اقماري به عنوان زير مجموعه پارك علم و فناوري فعاليت مي نمايد .

سوال:چه خدماتي از طرف مراكز رشد دانشگاه پيام نور ارائه مي شود ؟
پاسخ:اين خدمات شامل تامين محل كار (به صورت اجاره) ، خدمات آزمايشگاهي ، كارگاهي و اطلاع رساني ، خدمات مديريتي ، پروژه يابي و بازاريابي ، آموزش هاي تخصصي ويژه و مشاوره و ساير خدمات مرتبط با توسعه ، رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري مي باشد .

سوال:آيا در قبال اين خدمات هزينه اي از هسته ها / واحدها و يا شركتهاي دانش بنيان اخذ مي گردد ؟
پاسخ:براي ارائه اين خدمات تعرفه هايي با حداقل مقادير و با رعايت صرفه و صلاح هسته ها / واحدها و شركتها و با هدف حمايت از آنها منظور مي شود .

سوال:توليدات صوتي در چه رشته هايي وجود دارد؟
 پاسخ: در 7 رشته (الهيات (كليه گرايشها)، حقوق، روانشناسي، علوم اجتماعي(كليه گرايشها)، علوم تربيتي(كليه گرايشها)، مترجمي و زبان ادبيات انگليسي، زبان و ادبيات فارسي و دروس عمومي)

سوال:درچه رشته هايي راهنما و ترجمه نيز لوح شنيداري دارند؟
  پاسخ: الهيات، حقوق و مترجمي و زبان ادبيات انگليسي

سوال:آيا توليدات شنيداري فقط مختص به روشندلان ميباشد، يا اينكه افراد عادي هم ميتوانند از اين دروس استفاده كنند؟
  پاسخ: اين دروس فقط مختص به روشندلان نمياشد، افراد عادي هم مي‌توانند استفاده كنند.

سوال:آيا اين توليدات شنيداري  براي مقطع كارشناسي ارشد هم ميباشد؟
   پاسخ: خير، اين توليدات فقط براي مقطع كارشناسي مي‌باشد.

سوال:نحوه دسترسي به توليدات صوتي از چه طريق امكانپذير است؟
پاسخ:كتابخانه ديجيتال

سوال:مطالبي كه در توليدات تصويري و چند رسانه اي  وجود دارد را توضيح دهيد؟
پاسخ:توليدات تصويري و چند رسانه اي شامل خلاصه مطالب و فصول هر درس است كه توسط استاد تدريس شده و از اشكال و انيميش نيز براي توضيحات بيشتر استفاده شده است. و در انتهاي هر برنامه نمونه سئوالات چند گزينه اي همراه با راه حل و توضيحات اضافي وجود دارد.

سوال:در چه رشته هايي توليدات تصويري و چند رسانه اي وجود دارد؟
پاسخ:در بسياري از رشته هاي تحصيلي دانشگاه پيام نور فيلم تصويري توليد شده است از جمله مترجمي و زبان و ادبيات انگليسي- زبان و ادبيات فارسي- علوم تربيتي و روانشناسي- جغرافيا- صنايع دستي- اقتصاد- علوم اجتماعي –  كتابداري- آمار- حسابداري - مديريت دولتي و بازرگاني- الهيات و معارف اسلامي- حقوق – زيست شناسي- رياضي- فيزيك- زمين شناسي- كامپيوتر.

سوال:آيا براي كليه دروس رشته ها فيلم تصويري و چند رسانه اي وجود دارد؟
پاسخ:خير، در هر رشته تحصيلي فقط براي چند عنوان درس فيلم تصويري و چند رسانه اي توليد شده است.

سوال:آيا توليدات تصويري و چند رسانه اي  فقط مختص دانشجويان عادي مي باشد؟
پاسخ:خير، با توجه به اينكه توليدات تصويري و چند رسانه اي شامل توضيحات و قسمتهاي متنوع و مختلفي  است. لذا مي تواند براي هر شنونده اي قابل استفاده باشد.

سوال:درچه مقاطع تحصيلي توليدات تصويري و چند رسانه اي موجود است؟
پاسخ:كارشناسي

سوال:نحوه دسترسي به توليدات تصويري و چند رسانه اي از چه طريق امكانپذير است؟
پاسخ:كتابخانه ديجيتال

سوال:منظور از محتواي الكترونيكي چيست؟
 پاسخ: محتواي الكترونيكي نسخه الكترونيكي از محتواي كتاب مي باشد كه به منظور استفاده دانشجويان مجازي توليد مي شود. محتواهاي الكترونيكي بر اساس استاندارد Scorm توليد و براي استفاده از آن بايد بر روي LMS بارگذاري شود.

سوال: LMS چيست؟
پاسخ: (Learning Management System) سامانه تحت وب مي باشد كه جهت استفاده دانشجويان مجازي توليد شده است. دانشجويان مي توانند از طريق اينترنت و از هر نقطه وارد اين سامانه شده و از امكانات آموزشي آن استفاده نمايند همچنين برگزاي كلاس هاي مجازي نيز از طريق اين سامانه انجام مي پذيرد.

سوال:جهت مشاهده و استفاده از محتواهاي الكترونيكي توليد شده بر اساس استاندارد Scorm چه كار بايد كرد؟
پاسخ:  جهت مشاهده محتواهاي الكترونيكي كه بر اساس استاندار Scorm توليد مي شوند مي بايست از Scorm Player استفاده نمود كه اين نرم افزار در LMS موجود مي باشد.

سوال:آمار توليد محتواي الكترونيكي دانشگاه چقدر است؟
پاسخ: تاكنون حدود 900 عنوان از دروس دانشگاه توليد محتواي الكترونيكي شده است كه 820 عنوان آن در مقطع كارشناسي ارشد و مخصوص دانشجويان ارشد مجازي توليد شده است. 80 عنوان مابقي در مقطع كارشناسي توليد شده است.

سوال:منظور از كتاب الكترونيكي(e-book) چيست؟
پاسخ: e-book همان كتاب درسي مي باشد كه به صورت الكترونيكي توسط نرم افزار توليد شده و شامل برخي از امكانات الكترونيكي جهت سهولت در استفاده از كتاب براي دانشجو مي باشد.

سوال:امكانات موجود در كتاب الكترونيكي چيست؟
پاسخ:  امكاناتي كه كتاب الكترونيكي نسبت به نسخه چاپي كتاب دارد عبارتست از امكان جستجو در كتاب، علامت گذاري، نشانه گذاري، آزمونهاي تعاملي، انيميشن، فهرست مطالب و ... .

سوال:منظور از آزمون هاي تعاملي چيست؟
پاسخ: اينست كه دانشجو مي تواند در همان لحظه به سوالات آزمون پاسخ دهد و در پايان نرم افزار كارنامه آزمون به همراه پاسخ درست سوالات را به كاربر نمايش مي دهد.

سوال:چه تعداد كتاب الكترونيكي در دانشگاه توليد شده و نحوه دسترسي به آنها چگونه مي باشد؟
پاسخ: تعداد 60 عنوان از دروس كارشناسي به صورت e-book توليد شده اند كه براي تهيه آنها بايد به سامانه كتابخانه ديجيتال مراجعه نماييد.
http://dlib.pnu.ac.ir/UI/Forms/Index.aspx
 
سوال: آيا كلمه فراگير در دانشنامه درج مي شود يا خير؟
پاسخ: در دانشنامه كلمه فراگير درج نمي شود.
 
سوال: پذيرش دانشجو از طريق آزمون سراسري در دانشگاه پيام نور به چه صورتي انجام مي پذيرد؟
پاسخ: در حال حاضر دانشگاه پيام نور در دو مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد از طريق آزمون سراسري كه همه ساله توسط سازمان سنجش و آموزش كشور برگزار مي شود، اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد. كليه متقاضيان تحصيل در اين دانشگاه علاوه بر شرايط عمومي بايد داراي شرايط اختصاصي پيام نور نيز باشند.
سوال:شرايط پذيرش دانشجو در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور به چه صورتي مي باشد و به چند بخش تقسيم مي شود؟
پاسخ: يكي از راه هاي پذيرش و جذب دانشجو در اين دانشگاه، دوره هاي فراگير است، در اين دوره ها داوطلب پس از ثبت نام و اخذ دفترچه راهنما و شركت در چند درس عمومي و اختصاصي متناسب با رشته و مقطع تحصيلي و پس از احراز شرايط به دانشجوي رسمي تبديل وضعيت مي دهد. اين دوره اختصاصاً دوره دانشپذيري ناميده مي شود و پس از تبديل از دانشپذير به دانشجو ميتوانند ازخدمات آموزشي فوق همانند دانشجويان رسمي بهره مندشوند.درحال حاضراين دوره در مقطع كارشناسي ارشد پذيرش دانشجو دارد.
سوال:  آيا طبق قوانين دانشگاه پيام نور تحصيل همزمان در دو رشته مجاز است؟
     پاسخ: بر اساس ماده 11 آئين نامه آموزشي،دانشجو مجاز است با رعايت ضوابط پذيرش دانشجو در يك زمان در دو رشته تحصيلي در دانشگاه و يا علاوه برآن در يكي ديگر از دانشگاهها نيز تحصيل نمايد،ولي درحال حاضر بعلت مخالفت سازمان سنجش آموزش كشور امكان ادامه تحصيل در دورشته تحصيلي كه از طريق آزمون سراسري دانشجو ميپذيرد مقدور نيست.با اين حال دانشجو ميتواند علاوه بر يك رشته تحصيلي از طريق آزمون سراسري دريك رشته ديگر نيز از طريق فراگير ادامه تحصيل دهد.
    تحصيل همزمان با انجام خدمت وظيفه عمومي بلامانع است، دراينصورت شرايط ادامه تحصيل و مقررات وظيفه عمومي به عهده دانشجو است.
    دانشجويي كه در دومين رشته تحصيلي در دانشگاه ادامه تحصيل ميدهد، ملزم است شهريه دوره هاي فراگير را پرداخت نمايد.
   دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده ميكنند، و مايل به تحصيل در رشته دوم نيز مي باشند، در اين صورت حداكثر سنوات تحصيلي آنها براساس رشته اول،كه براي آن معافيت صادر شده محاسبه ميشود،و به محض قطع رابطه تحصيلي به هر علت در رشته اول، در رشته دوم نيز ادامه تحصيل مقدور نخواهد بود، مگر هم زمان با خدمت وظيفه عمومي و يا پس از آن.
سوال: در صورتي كه دانشجو عدم مراجعه داشته باشد (از يك تا چندين ترم)چه مواردي را بايد انجام دهد؟
     پاسخ: دانشجو موظف است در مهلت هاي تعيين شده براي ثبت نام به دانشگاه مراجعه نمايد و عدم مراجعه به منزله انصراف ازتحصيل محسوب ميشود و دانشجو حق ثبت نام را ندارد.
· لغو عدم مراجعه از اولين نيمسال تا پايان سنوات مجاز تحصيل(كارداني و كارشناسي)بعهده مراكز ميباشد.
· لغو عدم مراجعه دانشجويان استفاده كننده از معافيت تحصيلي تا دو نيمسال قبل از اتمام سنوات مجاز تحصيلي بعهده مراكز استاني است در صورت عدم مراجعه بيش از دو نيم سال دانشجو اخراج و به نظام وظيفه معرفي ميشود.
· صدور مجوز لغو عدم مراجعه و ثبت نام توسط مراكز و يا مراكز استاني حداكثر تا پايان زمان ثبت نام با تاخير مطابق تقويم دانشگاهي مقدور است، در صورتي كه بعد از مهلت فوق صادر شود نيمسال مذكور مرخصي تحصيلي ثبت خواهد شد و انتخاب واحد از نيمسال بعد مقدور خواهدبود.
· پرداخت شهريه ثابت براي نيمسال هاي لغو عدم مراجعه شده الزامي است در اينصورت آن نيمسال ها مرخصي تحصيلي ثبت ميشود.
· ثبت نام از دانشجو بدون لغو عدم مراجعه و كسب مجوز از مراجع ذيصلاح خلاف مقررات آموزشي است.
سوال: آيا براي دانشجويان دانشگاه پيام نور كلاس تشكيل مي شود؟
پاسخ: نظام آموزشي در دانشگاه به روش حضوري صورت نميگيرد و لازم است در ابتداي هر سال تحصيلي به نحو مقتضي موضوع به دانشجويان تازه وارد اعلام شود و منتظر تشكيل كلاس به روش نظام سنتي نباشند در واقع آموزش در اين دانشگاه بر محوريت كتاب و دانشجو استوار است با اين حال دانشگاه در تلاش است تا بتواند تعداد كلاسها را بيشتر كند و دانشجويان را تشويق به حضور در كلاس نمايد.
سوال: آيا در درس هاي عملي و نظري قبولي در يك بخش نظري يا عملي كفايت مي كند؟
پاسخ: كسب نمره قبولي دريك بخش نظري و يا عملي به منزله معافيت از بخش ديگر نيست،بعبارت ديگر درسهايي كه نمره از ميانگين بخش نظري و عملي تعيين ميشود،كسب قبولي در يك بخش يا بخش ديگر معني پيدا نميكند.كسب50 ٪نمره نظري براي احتساب نمره عملي الزامي است.
سوال: آيا حضور در كلاس هاي دانشگاه پيام نور الزامي است؟
پاسخ: حضور در كلاسهاي رفع اشكال گروهي الزامي نيست و در درسهاي عملي آزمايشگاهي و يا درسهاي كه بخشي از آن عملي است الزامي است و غيبت در بيش از سه جلسه كلاسهاي آن به منزله حذف درس مي باشد.
سوال: در صورتي كه دانشجويي پيش نياز يك درس را رعايت نكرده باشد،چه اتفاقي مي افتد؟
پاسخ: دانشجو ملزم به رعايت پيش نيازهاي اعلام شده در برنامه 9 ترمه مي باشد، به هر علت عدم رعايت پيش نياز به منزله حذف درس پس نياز است. دانشجو ملزم به رعايت پيش نيازهاي اعلام شده در برنامه 9 ترمه مي باشد، به هر علت عدم رعايت پيش نياز به منزله حذف درس پس نياز است و در صورت عدم رعايت پيش نياز ،در هر زمان كه مشخص شود،درس پس نياز حذف خواهد شد.
سوال: اگر دانشجويي درس پيش نياز را انتخاب و از آن نمره مردودي بگيرد آيا مي تواند درس پيش نياز را اخذ نمايد؟
     پاسخ: اگر دانشجويي درس پيش نياز را انتخاب و از آن نمره مردودي بگيرد، مي تواند درس پس نياز را همراه با آن انتخاب و امتحان دهد.
     درصورت عدم قبولي در درس پيش نياز، دانشجو موظف است، فقط همان درس مردودي را بلافاصله در ترم هاي بعدي انتخاب و تكرار نمايد و نيازي به انتخاب درس پس نياز كه از آن نمره قبولي گرفته نيست.
     در مواردي كه دانشجو درس تطبيقي پس نياز داشته باشد كه هنوز پيش نياز را نگذرانده است عدم رعايت پيش نياز بلامانع است.
سوال: در صورتيكه دانشجو در يك درس اختياري نمره مردودي بگيرد آيا مي تواند درس اختياري ديگري اخذ نمايد؟
پاسخ: در صورتيكه دانشجو در يك درس اختياري نمره مردودي بگيرد، مي تواند از جدول دروس اختياري درس ديگري را انتخاب و بگذراند با اين حال نمره مردودي آن درس نيز در ميانگين ترم و كل مطابق مقررات سال ورود محاسبه مي شود.
سوال: در صورتي كه دانشجو تعداد واحد مجاز را رعايت نكرده باشد چه اتفاقي رخ خواهد داد؟
پاسخ: عدم رعايت سقف مجاز منجر به حذف واحد مازاد از انتهاي برگ واحد دانشجو مي گردد و آموزش مركز موظف به اجراي آن مي باشد.در سيستم جامع خدمات آموزشي اين موضوع كنترل مي گردد.
سوال: حداكثر واحد انتخابي براي ترم تابستان چند واحد است؟
پاسخ: در ترم تابستان حداكثر تعداد واحد انتخابي ،چه در مركز و يا مهمان 8 واحد مي باشد و دانشجو مجاز به انتخاب تعداد واحد بيشتر نيست.
سوال: چنانچه ميانگين نيمسال قبل دانشجو در زمان انتخاب واحد مشخص نباشد دانشجو چند واحد مي تواند اخذ نمايد؟
پاسخ: دانشجو مي تواند حداكثر 14 واحد درسي ،با رعايت پيش نياز انتخاب نمايد، هرگونه افزايش و يا كاهش واحد انتخابي نسبت به 16 واحد فوق، بر اساس ميانگين نيمسال قبل تا زمان حذف و اضافه بايد انجام شود و تا زمان حذف اضطراري،هرگونه اضافه سقف واحد انتخابي از آخرين انتخاب و با رعايت پيش نيازهاي درسها حذف و آموزش مركز نبايد اجازه امتحان به دانشجو بدهد.
سوال: طول دوره و سنوات مجاز تحصيلي در دانشگاه پيام نور به چه صورتي است؟
     پاسخ: حداكثر مدت مجاز تحصيل براي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 5 سال و براي كارشناسي 10 سال تعيين شده است در صورتيكه دانشجو نتواند در مدت فوق واحدهاي دوره را تكميل نمايد از دانشگاه اخراج مي شود. افزايش 5 نيمسال سنوات براي دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته با افزايش شهريه ثابت   ( ضريب  25/1) امكان پذير مي باشد.
     براي دانشجويانيكه از معافيت تحصيلي استفاده مي كنند حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي كارداني يا كارشناسي ناپيوسته 3 سال و براي دوره كارشناسي 5 سال مي باشد، درصورت عدم تكميل سقف دوره در مدت فوق، دانشجو بعنوان اخراجي به حوزه نظام وظيفه معرفي مي شود.
     نكته:ميزان معافيت تحصيلي مقطع كارشناسي از سال 90 از 6 سال به 5 سال تقليل پيدا نموده است.
سوال: در دانشگاه پيام نور حذف و اضافه در چه زماني صورت مي گيرد؟
پاسخ: دانشجو مي توانند در هر نيمسال تحصيلي فقط در مهلت هاي تعيين شده كمتر از دو هفته پس از نيمسال تحصيلي، نسبت به حذف اضافه درسهاي انتخابي بر اساس تقويم دانشگاهي اقدام نمايد.
سوال: حذف اضطراري در چه زماني انجام مي شود وچه شرايطي مي بايست رعايت شود؟
     پاسخ: در صورت اضطرار، دانشجو مي تواند تا يك هفته به پايان نيمسال يك يا چند درس از درسهاي انتخابي را حذف نمايد، مشروط به اينكه واحدهاي باقي مانده از حد نصاب تعيين شده كمتر نشود در غيراينصورت كل نيمسال حذف خواهد شد.
   در صورت حذف نيمسال تحصيلي مرخصي تحصيلي صادر مي شود.
    شهريه واحد هاي حذف شده در زمان حذف و اضافه به عنوان بستانكار براي ترم هاي آتي ثبت ميگردد اما شهريه واحد هاي حذف شده در زمان حذف اضطراري به هيچ عنوان مسترد نخواهد گشت.
سوال: اگر دانشجويي در امتحان يك يا چندين درس شركت ننمايد آيا نمره درس صفر ثبت مي گردد؟
پاسخ: خير،در صورتي كه تعداد واحد از سقف مجاز كمتر نشود غيبت موجه ثبت مي گردد و نياز به ارائه گواهي پزشكي نمي باشد.
سوال: دانشجويان دانشگاه پيام نور تا چند نيمسال مي توانند از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند؟
      پاسخ: دانشجو مي تواند در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته 6 نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد.
     دانشجويي كه از معافيت تحصيلي استفاده مي كند در دوره كارداني يك نيمسال و كارشناسي دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند مدت مرخصي تحصيلي جزء حداكثر سنوات دانشجو محاسبه مي شود درزمان اخذ مرخصي تحصيلي دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت مي باشد در غير اينصورت عدم مراجعه محسوب مي شود.
سوال:  معيار هاي ارزيابي دانشجوي كارشناسي در امتحانات به چه صورتي مي باشد؟
    پاسخ: نمره درس بصورت عددي و بر معيار 0 تا 20 تعيين شده و نمره قبولي هر درس 10 مي باشد. نمره كليه درسها اعم از قبولي يا مردودي، در كارنامه ثبت خواهد شد.
    برگزاري آزمون پايان ترم الزامي است. اگر درس خودخوان باشد نمره پايان ترم نمره نهايي است.
    نمره درسهاي ترم تابستان، تكدرس و درس هاي پذيرفته شده فقط در محاسبه ميانگين كل دانشجو منظور     مي شود.
سوال: معدل دانشجو در هر نيمسال به چه صورت محاسبه مي شود؟
     پاسخ: در پايان هر نيمسال تحصيلي ميانگين نمره هاي دانشجويان در آن نيمسال بنام ميانگين نيمسال، وميانگين نمره هاي كليه در سهاي گذرانده شده از اول دوره تحصيلي دانشجو تا پايان نيمسال تحصيلي بنام ميانگين كل محاسبه و در كارنامه وي ثبت مي شود.
    براي محاسبه ميانگين نيمسال تعداد واحدهاي هر درس اخذ شده در آن نيمسال تحصيلي در نمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد واحدهاي گرفته شده در آن نيمسال تقسيم مي گردد.
     براي محاسبه ميانگين كل تعداد واحد هر درس گذرانده شده تا پايان آخرين نيمسال تحصيلي درنمره آن درس ضرب و  مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد كل واحدهاي گذرانده شده تا پايان آخرين نيمسال تقسيم مي شود.
     نمره درسهاي ترم تابستان و درس هاي پذيرفته شده و نيز تكدرس تنها در محاسبه ميانگين كل دانشجو محسوب مي شود.
سوال: دانشجوي مشروطي به چه دانشجويي اطلاق مي شود؟
پاسخ: اگر ميانگين كل دانشجو كمتر از 12 باشد وضعيت دانشجو به دانشجوي مشروطي تبديل مي شود. دانشجوي مشروط حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را ندارد.
سوال: شرايط انتقال در دانشگاه پيام نور چيست؟
     پاسخ: با توجه به ماده 6 از پيوست شماره 3 آيين نامه آموزشي و با توجه به صدور مدارك يكسان در دانشگاه پيام نور انتقال دانشجو منتفي است و دانشجو مي تواند از مهمان موقت و دائم استفاده كند.
سوال:  شرايط مهمان شدن دانشجو در پيام نور چگونه است؟
     مهمان شدن دانشجو به شرط داشتن رشته در مركز مقصد و با موافقت مراكز مبداء و مقصد انجام مي پذيرد. براي اين منظور دانشجو بايد در مهلت اعلام شده درخواست خود را در سيستم جامع گلستان ثبت نمايد. دانشجو با شرايط خاص اعم از بيماري يا تغيير محل سكونت يا تغيير محل كار مي تواند تقاضاي مهمان دائم نمايد.
     مهمان شدن دانشجو از ساير دانشگاهها اعم دولتي يا غير دولتي با موافقت مركز و دانشگاه مبدا بلامانع است.
سوال: شرايط تغيير رشته در دانشگاه پيام نور چيست؟
     پاسخ: دانشجو درطول تحصيل فقط يكبارميتواند تغيير رشته دهد.
     براي تغيير رشته داشتن شرايط زير الزامي است :
    حداقل 12 واحد درسي گذرانده باشد، درسهاي پيش دانشگاهي ومعادلسازي شده جزو 12 واحد محسوب نمي شود.(دانشجويان سراسري)
    نمره آزمون ورودي دانشجو از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده درهمان رشته همان سال، سهميه وسال كمتر نباشد.
   تغييررشته دانشجويان دوره هاي فراگير دوره هاي بدون آزمون مقدور نمي باشد و دانشجو مي تواند از طريق پذيرش مجدد در رشته مورد نظر تحصيل نمايد.
  درصورت موافقت يا تغيير رشته و ثبت نام در رشته جديد حق بازگشت به رشته قبلي را نخواهد داشت.
  تا زماني كه با تغيير رشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلي است.
  تقاضاي تغيير رشته حداقل شش هفته پيش ازشروع نيم سال تحصيلي بايد باشد.
سوال:تغيير گرايش در پيام نور به چه صورتي انجام مي پذيرد؟
       پاسخ:همانند شرايط تغيير رشته مي باشد.
سوال: چه زماني تطبيق واحد براي دانشجويان سراسري انجام مي پذيرد؟
پاسخ:دانشجو حداكثر تا پايان دومين نيمسال تحصيلي بعد از پذيرش موظف به ارائه ريزنمره هاي تاييد شده خود به آموزش مركز/ واحد مي باشد اين فرصت قابل تمديد نيست.
سوال: تطبيق واحد براي دانشجويان فراگير در چه زماني انجام مي پذيرد و شروط تطبيق دروس چيست؟
      پاسخ: براي دانشجويان دوره هاي فراگير دو نيمسال فوق پس از پايان نيمسال يا نيمسال هاي دانشپذيري محاسبه مي شود.
      واحدهاي درسي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مورد تاييد وزارت متبوع يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مورد تاييد گذارنده شده باشد.
     محتواي آموزشي درس هاي گذرانده شده قبلي با هشتاد درصد محتواي واحدهاي مشابه در رشته جديد مطابقت داشته باشد تشخيص آن بعهده گروه هاي آموزشي مراكز استاني است.
     نمره هاي دانشجو در هر درس حداقل 10 در معيار صفر تا بيست و معادل آن در ساير معيارها براي دانشگاههاي دولتي روزانه، شبانه پيام نور، مراكز تربيت معلم، آموزشكده هاي فني حرفه اي وغيره باشد.
      از مراكز تربيت معلم صرفاً دروس عمومي مطابق جدول ارسالي قابل پذيرش است.
      نمره هاي دانشجو در هر درس حداقل 12 در معيار صفر تا بيست و معادل آن در ساير معيارها براي  دانشگاههاي غيردولتي اعم از حوزه هاي علميه، دانشگاه آزاد، دانشگاه هاي غيرانتفاعي و غيره باشد .
     واحد هاي درسي دوره هاي معادل و يا دوره هاي داخلي و پودماني دانشگاه جامع علمي و كاربردي با احراز شرايط زير قابل پذيرش است:
-  دانشجو درس يا درس ها را در دوره معادل دانشگاه پيام نور گذرانده باشد.
- دوره هاي معادل و يا ساير دوره هاي آموزشي در صورتي براي تطبيق واحد قابل پذيرش است كه درامتحان جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت و حد نصاب نمره لازم را كسب نموده باشد.
    واحد هاي گذرانده در دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي و كاربردي بشرط شركت در امتحان جامع دانشگاه مذكور و ارائه گواهي قبولي با نمره حداقل 12 قابل بررسي و تطبيق مي باشد.
    كليه نمرات درس هاي تطبيقي در ميانگين كل محاسبه مي گردد.
    همچنين دانشپذيران مشروط قبل از گذراندن دروس مشروطي خود مي توانند درخواست تطبيق واحدنمايند.
نكته مهم : دروس دوره دانشپذيري به هيچ وجه تطبيق ندارد.

سوال:  آزمون معرفي با استاد در دانشگاه پيام نور چه زماني و به چه صورت انجام مي پذيرد؟
      پاسخ: معرفي به استاد مقدور است كه دانشجو فقط يك يا دو عنوان براي فراغت از تحصيل داشته باشد.
     دروس عملي، آزمايشگاهي و غيره قابل ارائه بصورت معرفي به استاد است.
      چنانچه دانشجويي بيش از دو عنوان درسي داشته باشد و در معرفي به استاد شركت نمايد دروس مورد نظر حذف خواهد شد.
      شهريه دروس تكدرس 50 % شهريه متغيير و شهريه ثابت كامل دريافت ميشود.
سوال:  آيا دانشجوياني كه در كلاس شركت نكرده اند ملزم به پرداخت شهريه مي باشند؟
پاسخ: دانشجويي كه انتخاب واحد نموده است اعم از اين كه در كلاسها و امتحانات شركت داشته يا نداشته باشد ملزم به پرداخت شهريه ثابت و متغير ميباشد.
سوال: آيا دانشگاه پيام نور يك دانشگاه دولتي است؟
پاسخ:بلي
سوال: آيا دانشگاه پيام نور به دانشجويان خوابگاه مي دهد؟
پاسخ: خير
سوال: آيا دانشجويان دانشگاه پيام نور، مي تواند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند؟
پاسخ: بلي؛ همانند ساير دانشگاه ها مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند.
سوال:آيا حضور در كلاس هاي درسي الزامي است؟
پاسخ: خير؛ به استثناء دروس عملي و آزمايشگاهي، ضمنا دانشجويان در دروس نظري نيز از ۶ نمره فعاليت كلاسي بهره مند خواهند شد.
سوال: كلاس هاي دانشگاه پيام نور، چه روزهايي تشكيل مي شود؟
پاسخ: تلاش بر آن بوده كه در روزهاي آخر هفته، مخصوصا پنجشنبه و جمعه تشكيل شود. ولي در سالهاي اخير كلاسها تقريبا در تمام طول هفته برگزار مي شود و جمعه ها دانشگاه نيز تعطيل مي باشد.
سوال: آيا مدرك تحصيلي دانشگاه پيام نور معتبر است؟
پاسخ: بلي؛ مدارك تحصيلي اين دانشگاه همانند مدارك تحصيلي ساير دانشگاههاي دولتي، معتبر است و براي ادامه تحصيل در داخل و خارج از كشور نيز معتبر است.مدارك از طرف وزارت علوم تحقيقات و فناوري تاييد شده مي باشد.
سوال: آيا دانشجويان دانشگاه پيام نور، مي توانند از وام دانشجويي استفاده نمايند؟
پاسخ: بلي؛ همانند دانشجويان ساير دانشگاهها، مي توانند از وام تحصيلي بهره مند شوند.
سوال: آيا دانشگاه پيام نور، دانشجوي اخراجي نيز دارد؟
پاسخ: خير؛ اخراجي به دليل مشروطي در پيام نور وجود ندارد. ولي اگر به هر دليلي از جمله اتمام سنوات، عدم كسب معدل براي فارغ التحصيلي، نداشتن شرايط تحصيل، دلايل انضباطي امكان اخراج نيز وجود دارد.
سوال: آيا تغيير رشته در پيام نور، ميسر است؟
پاسخ: بلي؛ تغيير رشته در دانشگاه پيام نور، با شرايط آسان تري نسبت به ساير دانشگاه ها انجام مي پذيريد.
سوال: آيا مدارك دانشگاه پيام نور رسمي است؟
پاسخ: بلي مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري مي باشد.
سوال: آيا با مدارك تحصيلي دانشگاه پيام نور مي توان ادامه تحصيل داد؟
پاسخ: بلي؛ هم در داخل و هم در خارج كشور.
سوال: آيا دانشگاه پيام نور در تمامي گروه هاي آموزشي دانشجو مي پذيريد؟
پاسخ: خير؛ در حال حاضر در رشته هاي علوم پزشكي، دانشجو ندارد.
سوال: آيا كساني كه در ساير دانشگاه ها مدرك كارداني گرفته اند. ادامه تحصيل آنها در پيام نور به چه شكل است؟
پاسخ: دانشجويان پس از پذيرفته شدن در دانشگاه با ارائه ريزنمرات، تقاضاي تطبيق واحد مي كنند. واحد هاي گذرانده شده قابل بررسي و تطبيق است.
نكته مهم: دانشجو داراي مدرك كارداني و فاقد مدرك پيش دانشگاهي در صورتي كه درمقطع كارشناسي پيوسته پذيرش شود، مدرك كارداني بجاي مدرك پيش دانشگاهي تلقي شده و معادلسازي نمي شود.
سوال: آيا در دانشگاه پيام نور، شرايط انتقال و مهمان شدن وجود دارد؟
پاسخ: فقط مهمان و مهمان دائم در مراكز و واحدهاي دانشگاه
سوال: آيا دانشگاه پيام نور، شرايط استخدامي بعد از فارغ التحصيلي دارد؟
پاسخ: با توجه به معتبر بودن مدرك اين دانشگاه همه ارگان ها در صورت نياز، فارغ التحصيلان اين دانشگاه را استخدام مي نمايند.
سوال: آيا در دانشگاه پيام نور، مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري، در تمامي رشته ها داير است؟
پاسخ: در حال حاضر در تمامي رشته ها داير نمي باشد.
سوال: آيا مي توان بدون گذراندن پيش دانشگاهي، وارد دانشگاه شد و در آزمون ثبت نام كرد؟
پاسخ: خير؛ شرط ورود به مقطع كارشناسي دارا بودن مدرك پيش دانشگاهي يا كارداني مي باشد.
سوال: آيا دانشجويان فعلي دانشگاه و موسسات آموزش عالي داخل و خارج از كشور (دولتي، غيردولتي)    مي توانند بدون انصراف از تحصيل در آزمون سراسري براي ورود به دانشگاه شركت كنند؟
پاسخ: ولي پس از ورود به دانشگاه بايد از رشته دانشگاهي قبلي انصراف دهند.
سوال: آيا در دانشگاه پيام نور، تحصيل همزمان با انجام خدمت وظيفه عمومي امكان پذير است؟
پاسخ: بلي –البته اين موضوع در حال حاضر از طرف سازمان نظام وظيفه ممنوع اعلام شده است.
سوال: آيا مي توان همزمان در دو رشته مختلف در دانشگاه تحصيل نمود؟
پاسخ: بلي . در پيام نور نيز مي توان به صورت همزمان در ۲ رشته تحصيل كرد.به شرط آنكه يك رشته از طريق ورودي كنكور سراسري باشد و يك رشته از طريق ورودي فراگير پيام نور باشد.
سوال: آيا برنامه هاي درسي و سرفصل دروس مطابق با سرفصل وزارت علوم تحقيقات و فناوري است؟
پاسخ: بلي
سوال: آيا در صورتي كه دانشجويي نتواند ادامه تحصيل دهد مدركي دال بر گذراندن تعداد واحدهاي گذرانده شده و يا مدرك كارداني داده مي شود؟
پاسخ: بلي – مطابق مقررات ماده 31 آيين نامه آموزشي مدرك كارداني اعطا مي شود.
سوال: با توجه به جدول مراكز و واحدهاي دانشگاه، در صورتي كه مركز يا واحد انتخابي ستاره دار باشدو احيانا امكان ارائه آموزش را نداشته باشد تكليف دانشجو چيست؟
پاسخ: طبق مقررات مربوط دانشجو براي ادامه تحصيل به نزديكترين مركز يا واحد آموزشي معرفي ميشود.
سوال: در صورتي كه در جدول مربوط به شهرهاي تحت پوشش، نام منطقه اي يا شهر قيد نشده باشد، ولي نزديك به مركز يا واحد دانشگاه باشد آيا مي تواند به عنوان منطقه تحت پوشش آن مركز يا واحد محسوب شود؟
پاسخ: منظور از شهرستان تحت پوشش، كليه مناطقي است كه در فاصله تقريبي ۱۲۰ تا ۱۶۰ كيلومتري هر مركز يا واحد دانشگاه قرار دارند. در جدول فوق نيز فقط نام شهرستان ها و نقاط شهري مركز يا واحد مربوط نوشته شده است شركت داوطلبان از مناطق همجوار بلامانع است بديهي است دانشگاه به دليل بومي پذيري فاقد هر گونه امكانات خوابگاهي و اقامتي مي باشد.
سوال: دانشجوياني كه از طريق دوره هاي فراگير وارد مي شوند با دانشجوياني كه از طريق آزمون سراسري پذيرش مي شوند چه تفاوتي دارند؟
پاسخ: هر دو گروه براي ورود به دانشگاه از طريق سازمان سنجش آموزش كشور پذيرش مي شوند و از معافيت نظام وظيفه، برخوردارند. برنامه هاي درسي هر دو گروه مشابه بوده ليكن پذيرفته شدگان فراگير يك نيمسال تحصيلي جلوتر بوده و واحدهاي نيمسال اول تحصيلي را در دوره دانشپذيري گذرانده و در امتحانات ورودي نمره لازم را كسب نموده اند. اعتبار مدارك فارغ التحصيلان هر دو گروه براي ادامه تحصيل و اشتغال يكسان است.
تفاوت دانشجويان سراسري و فراگير در ميزان پرداخت شهريه آنان مي باشد.
سوال: آزمونهاي پايان نيمسال دانشگاه، چگونه برگزار مي شود؟
پاسخ: براي كليه دانشجوياني كه در يك ماده درسي ثبت نام نموده اند. در هر يك از مركز يا واحد دانشگاه در يك زمان آزمون سراسري برگزار مي شود. تصحيح اوراق در اغلب موارد بصورت كامپيوتري انجام گرفته و نتايج بلافاصله همراه با پاسخنامه دانشجو و كليد سوالات اعلام مي شود.
سوال: سوالات آزمونهاي پايان نيمسال تحصيلي دانشگاه چگونه است؟
پاسخ: تستي؛ تشريحي و تستي؛ تشريحي
سوال: آيا تحصيل در دانشگاه پيام نور سخت است؟
پاسخ: دانشگاه پيام نور تلاش دارد در ارائه آموزش و انجام سنجش، استانداردهاي لازم را به منظور آموزش دانشجويان توانمند، در نظر گيرد. سوالات آزمونها غالباً از استانداردهاي لازم برخوردار است ضوابط جديد پيش بيني شده نيز اين امكان را فراهم آورده، كه ضمن حفظ كيفيت آموزشي ، فرآيند تحصيل تا فارغ التحصيلي دانشجويان، تسهيل شود.
سوال: دانشگاه در ارائه آموزش ، از چه شيوه هايي استفاده مي كند؟
پاسخ: كلاس هاي درس نيمه حضوري با استفاده از بالاترين تكنولوژي آموزشي، از جمله نمايشگر پاورپوينت، ويدئو پروژكتور، DVD Player ، CD هاي چند رسانه اي و الكترونيكي، كلاس هاي رفع اشكال فردي، كتاب هاي خود آموز، آزمايشگاه ها و كارگاه ها، كلاس هاي آموزشي الكترونيكي و شيوه آموزش خودخوان ارائه مي شود.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
سوال: داوطلبان پسري كه شرايط ثبت نام در دانشگاه را دارند، كدامند؟
پاسخ: دارندگان كارت پايان خدمت دوره ضرورت
دارندگان كارت معافيت دائم
دارندگان كارت معافيت موقت ( كفالت يا پزشكي و يا معافيت برادر يا فرزند اسير) در مدت اعتبار آن
دارندگان گواهي اشتغال به تحصيل بر اساس كارت معافيت تحصيلي معتبر
دارندگان گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور
دارندگان گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نيروهاي مذكور بدون داشتن غيبت اوليه
دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن
دارندگان كارت محروميت از انجام خدمت وظيفه عمومي كه به استناد قوانين قبلي صادر شده باشد
دارندگان گواهي اشتغال به تحصيل و يا خدمت در وزارت بهداشت،‌وزارت آموزش و پرورش، سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران،‌آموزشگاه فنون هواپيمايي
سوال: شرايط ثبت نام فارغ التحصيلان مقطع كارداني چگونه است ؟
پاسخ: پذيرفته شدگان داراي گواهي دوره كارداني كه در فرصت 6 ماهه هنوز مهلت اعزام آنان فرا نرسيده    مي توانند با ارائه يك نسخه برابر با اصل گواهي اعلام پايان تحصيلات دوره، صادر شده از دانشگاه قبلي به نيروي انتظامي، با رعايت ساير مقررات ثبت نام نمايند.
سوال: سنوات مجاز دانشجويان در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد چند سال است؟
پاسخ: در مقطع كارشناسي پيوسته مدت مجاز معافيت تحصيلي 6 سال مي باشد. در مقطع كارشناسي ارشد مي توانند تا 3 سال بدون نياز به اخذ مجوز افزايش سنوات تحصيلي ازكميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه ، ادامه تحصيل دهند.
سوال:  شرايط تغيير رشته و انتقال دانشجو به چه صورتي است؟
پاسخ: تغيير رشته تحصيلي يا انتقال دانشجويان از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر در صورتي امكان پذير است كه از معافيت صادر شده ي اوليه بيش از 4 نيمسال نگذشته باشد.
بنابر اين سنوات مجاز تحصيل( معافيت تحصيلي) اين دسته از پذيرفته شدگان كه در رشته و مركز جديد ثبت نام مي نمايند از همان معافيت صادره در سال پذيرش اوليه در رشته قبلي مورد محاسبه قرار مي گيرد.

سوال:  نحوه اطلاع از آراء كميته انضباطي به چه صورتي است؟
پاسخ: واحد امتحانات مراكز و واحدها پس از پايان امتحانات هر نيمسال مدارك متخلفان امتحاني را ارسال مي نمايد كه اين مدارك در كميته انضباطي بدوي بررسي و نتيجه به مركز يا واحد مربوطه ارسال مي گردد و دانشجو مي تواند از طريق واحد آموزشي خود از راي صادره مطلع شود البته مراكز و واحدها موظفند به دانشجوي متخلف راي صادره را ابلاغ نمايند.
 سوال: براي اعتراض به راي كميته انضباطي چه بايد كرد؟
پاسخ: پس از اطلاع از راي صادره بدوي دانشجو حق دارد كه به راي مربوطه اعتراض نمايد و با مراجعه به مركز خود فرم مربوطه را دريافت و در صورتيكه مدركي دال بر صدق گفته هاي خود دارد را ارائه مي نمايد كه موارد پس از ارسال به كميته انضباطي استان در جلسه كميته انضباطي تجديد نظر بررسي و نتيجه به مركز مربوطه اعلام و از طريق مركز به دانشجو ابلاغ گردد.

سوال:  آيا در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور در مقطع كارشناسي ارشد داوطلب در انتخاب رشته محدوديت دارد؟

پاسخ: شركت در دوره هاي فراگير براي هر رشته اي كه داوطلب علاقه تحصيلي آن را داشته باشدبدون توجه به زمينه تحصيلي قبلي وي امكان پذير مي باشد و براي سنجش ميزان توانمنديها و آمادگي تحصيلي داوطلبان به آنان اجازه داده شده است كه در رشته مورد علاقه بعنوان دانش پذير ثبت نام نموده و تعدادي از واحدهاي درسي رشته انتخابي خويش را طبق برنامه دانشگاه مطالعه و با كسب آمادگي هاي لازم در آزمون پايان نيمسال دانش پذيري كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور بصورت سراسري برگزار مي شود ، شركت نمايند .
سوال:  ادامه تحصيل در دوره ارشد فراگير دانشگاه پيام نور به چه صورتي امكان پذير است ؟
پاسخ: داوطلب در صورت كسب حد نصابهاي لازم در آزمون بر طبق ضوابط و مقررات مصوب شوراي گسترش آموزش عالي كشور از وضعيت دانش پذيري به وضعيت دانشجويي تبديل يافته و تحصيل وي در دانشگاه پيام نور به صورت دانشجو در نيمسال دوم دانشگاه در رشته تحصيلي انتخابي ميسر خواهد بود .
سوال:  آيا در دانشگاه پيام نور براي هر رشته تحصيلي ظرفيت پذيرش تعيين شده است ؟
پاسخ: ترتيبي اتخاذ گرديده كه در آزمونهاي دوره دانش پذيري نوع آزمون بصورت رقابتي نباشد و دانشگاه خود را موظف مي داند كه براي كليه دانش پذيراني كه ملاكهاي علمي و حد نصاب نمرات تعيين شده در قالب آيين نامه هاي دوره فراگير مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري را كسب نمايند ، ظرفيت لازم براي شكوفايي استعدادها و توانمدي تخصصي را از طريق فراهم سازي شرايط ورود به دانشگاه به صورت دانشجو فراهم نمايد . وليكن در رشته هاي پر متقاضي ظرفيت براي ورود وجود دارد.
سوال:  در دانشگاه پيام نور دانش پذير و دانشجو به چه شخصي اطلاق مي گردد ؟
پاسخ: دانش پذير : داوطلبي كه شرايط ورود به دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور را دارد و در موعد مقرر در دوره هاي فراگير ثبت نام كرده است .
دانشجو : فردي كه از طريق آزمون سراسري يا دوره هاي فراگير پس از موفقيت در آزمون سراسري يا دوره دانش پذيري و احراز شرايط پذيرفته شده است .
سوال:  مدرك تحصيلي مورد پذيرش براي ثبت نام در دوره كارشناسي ارشد فراگير چيست ؟
پاسخ: دارندگان مدرك كارشناسي و بالاتر در صورتي كه از لحاظ مقررات وظيفه عمومي ممنوعيت نداشته باشند مي توانند در اين دوره ها ثبت نام نمايند .
دارندگان مدرك تحصيلي با ميانگين كمتر از 12 نمي توانند در اين دوره ها شركت نمايند .
سوال: داوطلب متقاضي در آزمون فراگير پيام نور چه اقداماتي را بايستي انجام دهد ؟
پاسخ: داوطلب متقاضي شركت در آزمون بايد اقدامات زير را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد .
ثبت نام در نيمسال دانش پذيري
دريافت كارت ورود به جلسه آزمون در موعد مقرر
- حضور در محل و حوزه اي كه براي او تعيين مي شود ، شركت در آزمون و پاسخگويي به سوالات آزمون
سوال:  داوطلب دوره هاي فراگير چند رشته و مركز را مي تواند انتخاب نمايد ؟
پاسخ: هر داوطلب مجاز به انتخاب 15 رشته محل از مجموع رشته هاي موجود مي باشد . با رعايت اولويت هاي انتخاب است.
سوال:  آيا براي دانش پذيران از طريق دانشگاه پيام نور كلاس هاي رفع اشكال برگزار مي گردد ؟
پاسخ: دانش پذيران مي توانند جهت استفاده از كلاسهاي رفع اشكال مراكز/واحدهاي منتخب پيام نور پس از ثبت نام در آزمون فراگير با انجام فعاليت هاي زير شركت نمايند.
مراجعه به پايگاه اطلاع رساني پيام نور به آدرس www.pnu.ac.ir در تاريخ اعلام شده در سايت
اعلام آمادگي و پرداخت وجه
پس از اين دو مرحله داوطلب به مراكز و واحدهاي منتخب براي استفاده از كلاسهاي آموزشي معرفي خواهد گرديد .
سوال: شرايط تبديل وضعيت ( قبولي در دوره هاي فراگير ) به چه صورتي خواهد بود ؟
پاسخ: داوطلب براي آنكه از دانش پذير به دانشجو تغييروضعيت دهد ضمن داشتن شرايط عمومي پذيرش بايد تمامي شرايط زير را احراز كند .
دانش پذير بايد در پايان نيمسال دانش پذيري در آزمون تمامي درس هاي اختصاصي ( 4 تا 6 واحد مشخص شده براي هر رشته ) شركت كند و حداقل نمره 12 در هر يك از مواد درسي كسب نمايد .
حداقل ميانگين دانش پذيري 14 از 20 را كسب نمايد .
داوطلبيني كه بصورت همزمان شرايط بندهاي فوق را كسب نمايند قبول شناخته مي شوند .
سوال: ضوابط نيمسال دانش پذيري در دوره هاي فراگير چيست ؟
پاسخ:  ثبت نام در دوره هاي فراگير به منزله پذيرفتن كليه ضوابط و مقررات تلقي مي شود .
كليه آزمون ها به صورت چند گزينه اي برگزار مي شود .
 سؤالات آزمون مطابق با سرفصل درس ها و كتابهاي معرفي شده در جدول منابع موجود در دفترچه راهنما طراحي مي شود .
برگزاري آزمون و تصحيح پاسخنامه ها با نظارت سازمان سنجش انجام مي گردد .
در صورت تصويب مراجع ذيربط در وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و دانشگاه پيام نور ، نيمسال دانش پذيري حداكثر تا دو نيمسال قابل تمديد است .
سوال: ضوابط ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور ( پس از قبولي در آزمون نيمسال دانش پذيري ) چيست ؟
پاسخ: دانشجو موظف است تاييديه تحصيلي خود را درخواست كند تا به مركز يا واحد دانشگاهي ارسال شود .
دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در مهلت اعلام شده از سوي دانشگاه براي ثبت نام و انتخاب واحد درسي اقدام كند . اقدام نكردن به موقع در نيمسال تحصيلي به منزله محروميت از ادامه تحصيل در آن نيمسال تحصيلي خواهد بود ، به علاوه در صورتي كه دانشجو در طول همان نيمسال براي تعيين وضعيت تحصيلي خود مراجعه نكند منصرف از تحصيل شناخته خواهد شد .
نمره قبولي در هر درس 12 از 20 است .
در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت دانشگاه بيش از دو نيمسال تحصيلي ترك تحصيل كند از ادامه تحصيل محروم خواهد شد .
دانشجوي مشمول خدمت وظيفه عمومي با رعايت مقررات وظيفه عمومي به شرط آنكه غيبت سنواتي نداشته باشد مي تواند از معافيت تحصيلي استفاده نمايد .
دانشجو مي تواند در صورت تمايل از ادامه تحصيل انصراف دهد.اين درخواست بايد به صورت كتبي به مركز مربوطه ارائه شود.
سوال:  آيا دانشجويان دكتري دانشگاه پيام نور مي‌توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند؟
پاسخ: بلي، همانند ساير دانشگاه ها مي توانند از معافيت تحصيلي استفاده نمايند.
سوال:  آيا دانشجويان دكتري پيام نور مي‌توانند از وام دانشجويي استفاده نمايند؟
پاسخ: بلي، همانند دانشجويان ساير مقاطع مي‌توانند از وام تحصيلي استفاده نمايند.
سوال:  آيا مدرك دكتري دانشگاه پيام نور رسمي است؟
 پاسخ: بلي
سوال:  آيا حضور در كلاس هاي دكتري پيام نور اجباري است؟
پاسخ: بلي، دوره دكتري به صورت حضوري برگزار مي شود.
سوال:  آيا دانشگاه پيام نور شرايط استخدامي بعد از فارغ التحصيلي دارد؟
پاسخ: با نوجه به معتبر بودن مدرك اين دانشگاه همه ارگان ها در صورت نياز، فارغ التحصيلان اين دانشگاه را استخدام مي‌نمايند.

سوال:  آيا در دانشگاه پيام نور، مقطع تحصيلي دكتري، در تمامي رشته‌ها داير است؟


پاسخ: در حال حاضر در 23 رشته داير است كه احتمالا تا 30 رشته گرايش افزايش خواهد يافت.


سوال:  آيا براي خانواده ايثارگران، جانبازان و شهدا، سهميه اي در نظر گرفته شده است؟
پاسخ: بلي
سوال:  آيا برنامه هاي درسي و سرفصل دروس دكتري، مطابق با سرفصل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است؟
پاسخ: بلي
سوال:  داوطلبان ذكوري كه شرايط ثبت نام در مقطع دكتري پيام نور را دارند، كدامند؟
پاسخ: دارندگان كارت پايان خدمت دوره ضرورت (زير پرچم سابق)
دارندگان كارت معافيت دائم
دارندگان كارت معافيت موقت (كفالت پزشكي و يا معافيت برادر يا فرزند اسير) در مدت اعتبار آن -دارندگان گواهي اشتغال به تحصيل براساس كارت معافيت تحصيلي معتبر
دارندگان گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكور
دارندگان گواهي صادره از نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت در نيروهاي مذكور بدون داشتن غيبت اوليه
دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتبار آن
دارندگان كارت محروميت از انجام خدمت وظيفه عمومي كه به استناد قوانين قبلي صادر شده باشد.
دارندگان كارت محروميت از انجام خدمت وظيفه عمومي كه به استناد قوانين قبلي صادر شده باشد.
دارندگان گواهي اشتغال به تحصيل و يا خدمت در وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، آموزشگاه فنون هواپيمايي
 
سوال: حد نصاب نمره قبولي براي دروس جبراني مقطع كارشناسي ارشد چند است؟ آيا نمره دروس جبراني در معدل نيمسال و كل محاسبه مي گردد؟
پاسخ: نمره 10- در معدل نيمسال و كل محاسبه نمي گردد.
سوال: چگونگي اعتراض نسبت به كليد تستي؟
پاسخ: منوي آموزش _جلسه درس_امتحان و نمره_امتحانات پيام نور_اعلام اشكال كليد تستي سوالهاي امتحاني
سوال: دانشجو تحت چه شرايطي مي تواند درخواست مهمان دائم بدهد؟
پاسخ: ازدواج بعد از دانشجو شدن_فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده در زمان دانشجويي_بيماري خاص دانشجو_معلوليت موثر دانشجو در زمان دانشجويي_تغيير محل اشتغال دانشجو يا همسر وي به شهر ديگر
سوال: پذيرش دروس از چه دانشگاههايي قابل بررسي است؟معيار نمره؟
پاسخ: نمرات حداقل 10براي دانشگاههاي دولتي ،روزانه،شبانه،نيمه حضوري،مجازي،پيام نور،مراكز تربيت معلم (فقط دروس عمومي قابل پذيرش است)،آموزشكده هاي فني  و حرفه اي***نمرات حداقل 12براي دانشگاههاي غير دولتي ، حوزه هاي علميه(دروس سطح يك . دو و سه حوزه علميه قم و مشهد براي كارداني و كارشناسي قابل تطبيق است)،دانشگاههاي آزاد مورد تاييد ،موسسات غير انتفاعي و دانشگاه جامع علمي كاربردي
سوال: آيا پرداخت شهريه براي دروس معادلسازي ضروري است؟
پاسخ: به ازاي معادلسازي هر واحد درسي شهريه متغير يك واحد درسي خود خوان طبق جدول شهريه نيمسال تحصيلي كه در ان تقاضاي تطبيق واحد داده است اخذ خواهد شد.
سوال: آيا دانشجويان پذيرفته شده از طريق بدون آزمون مي توانند تغيير رشته بدهند؟
پاسخ: اين دانشجويان مجاز به تغيير رشته نبوده ،در صورت تقاضاي تغيير رشته مي توانند از طريق پذيرش مجدد در دانشگاه دررشته مورد نظر تحصيل نمايند.
سوال: معرفي به استاد يعني چه؟در چه صورتي دانشجو مي تواند از اين گزينه استفاده كند؟
پاسخ: در صورتيكه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها دو درس نظري باقيمانده داشته باشد مي تواند ان دو درس را به صورت معرفي به استاد بگذراند براي مقطع ارشد تنها يك درس قابل معرفي به استاد است.
سوال: حداكثرو حداقل تعداد واحد مجاز براي انتخاب دانشجو  در مقطع كارشناسي چند واحد است؟
پاسخ: دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مي تواند حداقل 12و حداكثر 20واحد درسي انتخاب كند ، در دوره تابستان  8 واحد است.
سوال: آيا دانشجو مي تواند درخواست انتقالي بدهد؟
پاسخ: با توجه به صدور مدارك يكسان در دانشگاه پيام نور انتقال دانشجو منتفي است.
سوال: براي جبران كسر معدل در پايان تحصيلات  ، دانشجو چه مراحلي را بايد بگذراند ؟
پاسخ: در صورتيكه دانشجو تمام واحدهاي مصوب رشته رابگذراند و معدل حداقل 12 را كسب ننمايد جهت جبران  كسري معدل ميتواند حداكثر 20 واحد از واحدهاي گذرانده قبلي با نمره بين 12-10 را تنها در يك نيمسال اخذ نمايد ومعدل دروس خودرا به حداكثر برساند .
 
سوال: در صورتيكه دانشجو درسي را به صورت تكرار گذرانده باشد تكليف چيست ؟
اولين نمره قبولي ملاك هست و بقيه كد 3 دريافت ميكند. پاسخ:

براي اينكه دانشجو درسي را به صورت تكراري نگذراند چه راهكاري وجود دارد ؟  سوال: 
 
مي تواند از بدو قبولي، كاردكس مخصوص رشته را تهيه نمايد وبا گذراندن هردرس، نمره ان را در كاردكس ثبت نمايد . پاسخ:  


سوال:  در ترم تابستان چند واحد ارائه مي گردد؟
پاسخ: حداكثر 8 واحد
سوال:  در ترم تابستان چه نوع واحدهايي ارائه مي گردد؟
پاسخ:  دروسي كه داراي واحد عملي نباشند.
سوال:  براي اينكه در طول نيمسال تحصيلي با مشكل عدم رعايت پيش نياز مواجه نشويم چه كارهايي بايد انجام دهيم؟
پاسخ:  بايد حتي المقدور طبق ليست ارائه دروس ارسالي از سازمان نسبت به اخذ واحد اقدام نماييد


1392/8/1 چهارشنبه
سوال:تعداد ساعات دروس آزمايشگاهي – كارگاهي ،كارآموزي و كارورزي چند ساعت مي‌باشد؟
پاسخ:درس آزمايشگاه 32ساعت ، كارگاه 48 ساعت و كارآموزي و كارورزي64ساعت
سوال:تعداد واحد مصوب  رشته كارشناسي چه تعداد مي‌باشد؟
      پاسخ:130تا 140 واحد درس و طبق برنامه دروس مصوب
سوال:حداقل و حداكثر تعداد واحدهاي اخذ شده در هر نيمسال چه تعداد مي‌باشد؟
پاسخ:حداقل 12 و حداكثر 20 واحد و در ترم تابستان 8 واحد و چنانچه معدل ترم قبل دانشجو بالاتر از 17 باشد مي‌تواند تا 24 واحد اخذ نمايد.
سوال:نحوه تغيير گرايش در پيام نور به چه صورت است ؟
پاسخ:تغيير گرايش درپيام نور امكان پذير نيست.
سوال:دانشجويان فراگير متقاضي مدرك كارداني قبل ازانصراف مي‌بايست دروس دانشپذيري را گذرانده باشند يا خير ؟
پاسخ:بله مي‌بايست كليه دروس دانشپذيري را بگذرانند.
سوال:مدت مجاز مرخصي براي هر زايمان دانشجو چند سال و به چه صورت مي‌باشد؟
پاسخ:دو نيمسال و بدون احتساب در سنوات تحصيلي و بدون پرداخت شهريه است.
      سوال:ميانگين نمره كل جهت دانش آموختگي چند است؟
پاسخ:ميانگين كل جهت دانش آموختگي نمره 12 ميباشد.
سوال:درخواست تطبيق واحد دانشجو چه زماني مي‌باشد؟
پاسخ:حداكثر تا پايان دومين نيمسال تحصيلي بعد از پذيرش موظف به ارائه ريز نمرات تاييدشده به آموزش ميباشد.
سوال: تعداد مرخصي مجاز در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته چند نيمسال مي‌باشد؟
پاسخ:حداكثر 3 نيمسال و دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده مي‌كنند يك نيمسال ميباشد
سوال:تعداد مرخصي مجاز در دوره كارشناسي چند نيمسال است؟
حداكثر 6 نيمسال تحصيلي و دانشجوياني كه از معافيت تحصيلي استفاده ميكنند دو نيمسال تحصيلي ميباشد.
سوال:تغيير رشته از طريق بند (ج) امكان پذير مي‌باشد؟
پاسخ:خير ،تنها از طريق شركت در آزمون مجدد كنكور ميتوانند تغيير رشته دهند.
سوال: كليه دانشجويان بدون آزمون و فراگير تغيير رشته و تغيير گرايش ندارند، شرايط تغيير رشته ايشان به چه صورت مي‌باشد؟
پاسخ: از طريق شركت در آزمون مجدد كنكور  اين امر امكان پذير است.
سوال: پذيرفته شدگان اتباع خارجه با چه معدلي مي‌توانند ثبت نام نمايند؟
پاسخ:معدل كل ديپلم متوسطه از 14 به بالا
سوال: تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو چگونه ثبت مي‌گردد؟
پاسخ:تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو روزي است كه آخرين نمره قطعي درس دانشجو در سيستم جامع آموزشي ثبت شود.
سوال:اگر دانشجو در مقطع كارشناسي واحدهاي خود را به حد كارداني برساند و انصراف دهد مي‌تواند مدرك كارداني درخواست نمايد؟
پاسخ:در صورت دارا بودن معدل 12 و گذرانيدن حداقل 68 واحد به بالا دريافت مدرك كارداني بلامانع است.
سوال: معرفي به استاد شامل چه دانشجويي مي‌گردد؟
پاسخ:چنانچه دانشجو دو درس نظري باقيمانده براي فراغت از تحصيل داشته باشد دو درس باقيمانده را قبل از امتحانات پايان ترم به صورت معرفي به استاد اخذ و بگذراند.
سوال:شرايط انتقال از دانشگاه پيام نور به غيرانتفاعي به چه صورت است؟
پاسخ:گذراندن حداقل يك ترم لازم است.

بيشتر
 
     

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر