سوالات متداول
1399/12/19 سه‌شنبه
سئوالات متداول اعضای علمی

.

سوال:نحوه اخذ امتياز پژوهش و تمديد قرارداد در دانشگاه پيام نور به جه صورتي مي باشد؟
پاسخ:اعضاي علمي محترم دانشگاه مي‌توانند پس از ثبت نام در سيستم گلستان و دريافت نام كاربري و رمز عبور از طريق گلستان آموزشي، در بخش پژوهش سامانه گلستان آثار پژوهشي سال‌هاي گذشته و سال جاري خود را ثبت و بارگذاري نمايند. پس از تأييد آثار توسط استان مربوطه، سيستم به طور اتوماتيك امتياز پژوهشي فرد را در سال مورد نظر اعمال نموده و ابلاغيه پژوهشي آن سال جهت انجام امور پژوهشي اعضاي محترم پس از تأييد نهايي، ارائه مي‌نمايد.

سوال:نحوه ثبت نام آثار پژوهشي در سيتم گلستان به چه صورت مي باشد؟
پاسخ:نحوه ثبت نام آثار پژوهشي در سيستم گلستان:
ورود به سامانه گلستان ß پژوهش ß فعاليت‌هاي پژوهشي ß مقاله‌هاي پذيرفته شده / چاپ شده درمجلات و ....

            سوال:از چه طريق اعضاي هيات علمي مي توانند فرم هاي پژوهش را دريافت نمايند؟
پاسخ:نحوه دريافت فرم‌هاي پژوهشي:
ورود به درگاه دانشگاه پيام‌نور ß اطلاعات پژوهشي دانشگاه ß طرح‌هاي پژوهشي ß طرح در قالب پژوهانه (فرم‌ها)
 


سوال:مركز رشد چيست ؟
پاسخ:مركزي است تحت مديريت متخصصين حرفه اي كه با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه هاي جديد توسط كارآفريناني كه اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند ، پشتيباني مي كند.

 سوال:هسته و واحدهاي فناوري كدامند ؟
پاسخ:هسته فناوري : مقصود افراد يا گروههاي حقيقي هستند كه داراي ايده نوآورانه صنعتي يا خدماتي هستند و به منظور تكميل ايده خود در دوره پيش رشد مستقر مي شوند و در صدد تشكيل يك موسسه يا شركت حقوقي در يك زمينه كاري مشخص مي باشند
واحد هاي فناوري :واحدهاي داراي هويت حقوقي مستقل از مركز رشد بوده كه در زمينه تحقيقات كاربردي و توسعه اي ، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس ، انتقال فناوري ، ارائه خدمات تخصصي و فعاليت در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي نمايند و در مركز رشد مستقر هستند . اين واحدها از جمله شامل شركتهاي خصوصي ، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع ، و يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه ها يا دستگاه هاي اجرايي هستند.

سوال:چه كساني مي توانند در مركز رشد مستقر شوند ؟
پاسخ:مركز رشد شامل دو دوره رشد و پيش رشد ( رشد مقدماتي ) مي باشد كه ضمن تعريف اين دوره ها مشخص مي شود چه كساني مي توانند وارد اين دوره ها شوند :
 دوره پيش رشد : دوره اي حداكثر 6 ماهه است كه در آن افراد و يا گروه هاي مستعدي كه داراي ايده هاي نوآورانه صنعتي هستند پس از تائيد طرح و ايده آنها توسط مديريت ،وارد مي شوند ، به اين افراد مشاوره و آموزشهاي لازم براي آشنايي با بازار ، شناسايي گروه كاري، تثبيت ايده كاري و ايجاد هويت هاي حقوقي مستقل داده مي شود. در صورت موفقيت در اين دوره مقدماتي و كسب هويت مستقل حقوقي ، اين گروهها مي توانند متقاضي اسكان رسمي در مركز رشد شوند. 
دوره رشد : دوره اي است حداكثر 3 ساله كه طي آن واحدهاي فناوري مستقر در مركز رشد به معيارهاي رشد يافتگي دست يافته و پس از آن از مركز رشد خارج مي شوند.
علاوه بر اين شركتهاي دانش بنيان نيز مي توانند در مركز رشد مستقر شوند .

سوال:روند ايجاد مركز رشد چيست ؟
پاسخ:انجام مطالعات اوليه و امكان سنجي توسط سازمان موسس( دانشگاه پيام نور استان ) و تهيه گزارش توجيهي
تكميل كاربرگ درخواست تاسيس مركز رشد و ارسال آن به دفتر كارآفريني و ارتباط با صنعت
بررسي كاربرگ در گروه رشد و كارآفريني اين دفتر وارسال آن در صورت تائيد با امضاي بالاترين مقام اجرائي دانشگاه به وزارت متبوع
ارائه گزارش توجيهي به انضمام كاربرگ تكميل شده درخواست تاسيس به معاونت فناوري وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
ارزيابي و جمع بندي نظرها براساس دستورالعمل صدور موافقتا صولي توسط هيات ارزيابي مستقر در معاونت فناوري وزارت علوم تحقيقات و فناوري ، طي دو مرحله مقدماتي و نهائي ودر محدوده زماني حداكثر 4 ماهه
اعلام نتيجه بررسي به سازمان موسس و در صورت تاييد ، صدور مجوز تاسيس (موافقت اصولي) از طرف معاونت فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مدت اعتبار موافقت هاي اصولي صادره حداكثر سه سال خواهد بود و متقاضيان لازم است بلافاصله پس از اخذ موافقت ا صولي نسبت به احراز تدريجي شرايط لازم جهت اخذ موافقت قطعي اقدام نمايند، بديهي است كه در صورت عدم احراز شرايط صدور موافقت قطعي در زمان مقرر، موافقت ا صولي لغو خواهد گرديد.
*** تذكر : علاوه بر اين مركز رشد مي تواند به صورت اقماري و به عنوان زير مجموعه پارك علم و فناوري در هر استان ايجاد و فعاليت نمايد .

سوال:آيا در دانشگاه پيام نور مركز رشد وجود دارد ؟
پاسخ:در حال حاضر دانشگاه براي ايجاد شبكه اي متشكل از مراكز رشد مستقر در واحد ها و مراكز دانشگاه پيام نور در سراسر كشور كه از طريق سيستم شبكه اي به هم مرتبط باشند به صورتي كه بتوانند از طريق اين سيستم با استفاده از فناوري اطلاعات خدمات آموزشي ، مشاوره اي و بازار يابي و حقوقي دريافت نمايند ، به عنوان شبكه داخلي مراكز رشد اقدام نموده است  . آئين نامه ها و دستورالعملهاي ايجاد آن مراحل نهايي تصويب را طي مي كندو به محض تصويب به همه استانها براي اجرا ابلاغ خواهد شد .  عليرغم آن در استانهاي لرستان – مركز نورآباد ، كرمان – مركز كرمان و تهران – مركز تهران شميرانات ، مركز رشد اقماري به عنوان زير مجموعه پارك هاي علم و فناوري اين استانها فعاليت مي نمايد .

سوال:چه خدماتي از طرف مراكز رشد دانشگاه پيام نور ارائه مي شود ؟
پاسخ:اين خدمات شامل تامين محل كار (به صورت اجاره) ، خدمات آزمايشگاهي ، كارگاهي و اطلاع رساني ، خدمات مديريتي ، پروژه يابي و بازاريابي ، آموزش هاي تخصصي ويژه و مشاوره و ساير خدمات مرتبط با توسعه ، رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري مي باشد .

سوال:آيا در قبال اين خدمات هزينه اي از هسته ها / واحدها و يا شركتهاي دانش بنيان اخذ مي گردد ؟
پاسخ:براي ارائه اين خدمات تعرفه هايي با حداقل مقادير و با رعايت صرفه و صلاح هسته ها / واحدها و شركتها و با هدف حمايت از آنها منظور مي شود .

سوال:شركت دانش بنيان چيست ؟
پاسخ:شركتها و مؤسسات دانش بنيان كه در زمينه «گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري» و «تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه شامل (طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوريهاي برتر و با ارزش افزوده بالا» فعاليت مي نمايند، شركت يا مؤسسه دانش بنيان محسوب مي شوند.
تذكر :
الف ـ فعاليتهايي نظير برگزاري و شركت در همايشهاي علمي، خدمات كتابداري، آموزش و كارآموزي، فعاليتهاي عادي و روزمره نرم افزاري و ساير فعاليتهايي كه هدف آنها طراحي محصـولات يا خدمات يا بهبود كيفيت آنها نيست، از فعاليتهاي دانش بنيان به شمار نمي روند.
ب ـ نمايندگي شركت هاي خارجي و شركت هاي واردكننده محصولات دانش بنيان كه به امر تجارت مي پردازند، از شمول آيين نامه شركت‌هاي دانش بنيان خارج هستند.
 ج ـ شركت هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتها و مؤسساتي كه بيش از پنجاه درصد از مالكيت آنها متعلق به شركت هاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد، مشمول حمايت هاي قانون نيستند

سوال:روند ايجاد شركت دانش بنيان چيست ؟
  پاسخ:  پس از ورود اطلاعات توسط شركتهاي متقاضي در سامانه«daneshbonyan.ir» ، دبيرخانه كارگروه آنها را براي كارگزاران مربوطه ارسال مي‌كند و در مدت زمان مشخصي، نتايج بررسي‌ها را از آنها تحويل مي‌گيرد و به كارگروه (يا كميته كارشناسي حسب مورد) ارجاع مي‌دهد. پس از نهايي شدن بررسي‌ها، دبيرخانه كارگروه نتيجه را به شركت متقاضي اعلام مي كند.
در صورت تاييد، شركت متقاضي براي مدت 2 سال شركت دانش‌بنيان محسوب شده و موظف است در اين مدت فرآيند رتبه‌بندي شركت خود را، بر اساس معيارها و فرايند رتبه‌بندي مصوب كارگروه به پايان برساند.
درصورتي كه شركت نتواند در مدت 2 سال پس از تأييد دانش‌بنيان بودن، رتبه‌بندي خود را به پايان برساند، و يا در صورت عدول از شرايط مندرج در اين آئين‌نامه در هر زمان، دانش‌بنيان بودن شركت ملغي مي‌شود.
*** قانون حمايت از شركتهاي دانش بنيان و آئين نامه اجرايي آن و ساير اطلاعات مورد نياز در اين خصوص در پورتال دانشگاه پيام نور / ساختار دانشگاه / معاونت فناوري و پژوهش / دفتر كارآفريني و ارتباط با صنعت /گروه توسعه فناوري درج شده است .

سوال:آيا به اختراعات ثبت شده اعضاي هيئت علمي دانشگاه پاداش تعلق مي گيرد ؟
پاسخ:خير ، اعضاي هيئت علمي مي توانند در قبال ارائه سند ثبت اختراع ، از امتياز ارتقا مرتبه و پژوهانه مطابق با آئين‌نامه‌هاي مربوطه برخوردار شوند .

سوال:چگونه بايد تاييديه علمي اختراع را اخذ كرد ؟
پاسخ:اعضاي هيئت علمي مخترع مي‌توانند با مراجعه به سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي و انجام مراحل زير نسبت به اخذ تائيديه اختراع اقدام نمايند:
1-تكميل پرسشنامه مشخصات اختراع (لينك اسناد- فرمها)
2-ارائه درخواست كتبي
3 - ارائه تصوير نامه رياست محترم اداره ثبت اختراعات بهسازمان و اظهارنامه ارائه شده به اداره ثبت اختراعات(در خصوص نامه هاي استعلاماداره ثبت اختراع) يا ارائه كپي برابر با اصل شده گواهي ثبت اختراع و يا آوردنهمزمان كپي و اصل گواهي جهت رويت كارشناسان مديريت مالكيت فكري در خصوص تقاضاهايدريافت تأييديه اختراع
4-ارائه شرح كامل اختراع طبق استاندارد زير:

الف- عنوان اختراع
ب- زمينه فني مربوط به اختراع و دانش قبلي مربوطه
ج:ارزيابيدانش قبلي
د: افشاي اختراع
ه: ارائه راه انجام اختراع
و: تأثيرات سودمنداختراع
ز: ادعاها
ح: چكيده
ط: اشكال و تصاوير

5 - درصورتي كه اختراع توسطشخص، گروه و انجمني تأييد شده است، تأييديه مذكور بايد ضميمه مدارك فوق شود.
علاوه بر اين تائيديه اختراع مي تواند از دانشگاههاي تهران ، اصفهان ، مشهد ، شيراز و تبريز اخذ شود .


سوال:فعاليت كارآفريني شامل چه مواردي مي باشد؟
پاسخ:كارگاه كارآفريني، دوره‌هاي كارآفريني، همايش كارآفريني، سمينار كارآفريني، جشنواره كارآفريني، بازديد از محيط‌هاي كارآفرينانه، برگزاري مسابقات و نمايشگاه، دعوت از كارآفرينان جهت سخنراني، اعلام تفاهم نامه و قراردادهاي فيمابين دانشگاه و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي در خصوص كارآفريني، تأليفات در زمينه كارآفريني شامل كتاب، مقاله و مجله.

سوال:تاريخ ارسال گزارش كارآفريني به سازمان مركزي 
پاسخ:گزارش كلي سال جهت ارائه به كاراد (دفتر كارآفريني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) خرداد ماه هر سال.
اعلام برنامه هاي پيش بيني شده در پايان ماه‌هاي فروردين، تير، مهر و دي.
ارائه گزارش‌ها پايان هر فصل.   


روند هزينه كرد بودجه كارآفريني استان؟
سوال:با توجه به تمركز بودجه كارآفريني استانها در سازمان مركزي روند به اين صورت خواهد بود:
پاسخ:ارسال گزارش مالي فعاليت‌هاي كارآفريني استان‌ها به همراه كليه اسناد به دفتر كارآفريني و ارتباط با صنعت
تأييد فعاليت هاي صورت گرفته از سوي دفتر كارآفريني و ارتباط با صنعت
ارسال از سوي دفتر كارآفريني و ارتباط با صنعت به اداره كل مالي سازمان مركزي جهت پرداخت طبق ضوابط و مقررات مربوطه

سوال:طرح هاي ارتباط با جامعه و صنعت چگونه طرح هايي هستند؟
پاسخ:طرح ارتباط با جامعه و صنعت به طرح هايي اطلاق مي شود كه مجري طرح دانشگاه يا يكي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه بوده و كارفرما يكي از نهادهاي دولتي و غير دولتي باشند.

سوال:از چه طريقي ميتوان از عناوين و موضوعات طرح هاي ارتباط با صنعت مطلع شد؟
پاسخ:از طريق فراخوانهايي كه نهادهاي دولتي و غير دولتي به دانشگاه اعلان كرده و در پورتال دانشگاه اطلاع رساني مي گردد. شايان ذكر است عناوين طرح ها باتوجه به حيطه تخصصي به ادرس الكترونيكي اعضاي هيئت علمي ومراكز و واحدهاي دانشگاهي اطلاع رساني مي گردد.

سوال:محل تامين اعتبار مالي طرح از طريق چه منبعي است؟
پاسخ:اعتبار مالي طرح هاي اين حوزه توسط كارفرما طبق قرارداد معين تامين مي گردد.

سوال:چه كساني مي توانند در اجراي طرح هاي ارتباط با جامعه و صنعت مشاركت داشته باشند؟
پاسخ:كليه اعضاي هيئت علمي بصورت مجري يا همكار طرح ميتوانند باتوجه به فراخوانهاي اطلاع رساني شده از سوي نهادها با توجه به رزومه و پذيرش پيشنهاديه طرح توسط شواري پژوهشي كارفرما ميتوانند در انجام طرح مشاركت نمايند.
كليه كاركنان اداري و دانشجويان دانشگاه فقط بصورت همكار ميتوانند در انجام طرح هاي ارتباط با جامعه و صنعت مشاركت بنمايند.

سوال:روند انجام طرح هاي ارتباط با صنعت چگونه است؟
پاسخ:قرارداد پژوهشي طرح هاي ارتباط با صنعت به دو شيوه با ساير نهادهاي دولتي و غير دولتي منعقد مي گردد:
الف) قرارداد پژوهشي بين دانشگاه و نهاد دولتي و غير دولتي منعقد شده و سپس طبق توافقنامه داخلي( فرم شماره21و 11) به عضو علمي منتخب توسط شوراي پژوهشي استان/سازمان مركزي واگذار مي گردد.
ب) قرارداد پژوهشي بطور مستقيم بين عضو علمي و نهاد دولتي و غير دولتي منعقد شده و سپس طبق مجوز انجام طرح پژوهشي( فرم شماره 11) توسط شوراي پژوهشي استان/سازمان مركزي واگذار مي گردد.

سوال:روند دريافت حق الزحمه پژوهش در طرح هاي ارتباط با صنعت چگونه است؟
پاسخ:در اين طرح ها در صورتيكه مبلغ طرح صدميليون ريال و يا بيشتر باشد حق بالاسري تعلق مي گيرد( حق بالاي سري عبارتست از تعلق ده درصد از حق الزحمه پژوهش به دانشگاه). درصورتيكه دانشگاه طرف قرارداد با نهاد دولتي و غير دولتي باشد حق پژوهش به حساب دانشگاه واريز شده و پس از كسر كسورات قانوني و حق بالاسري حق الزمكه مجري و همكاران طرح به حساب تعيين شده از سوي مجري اصلي طرح واريز مي گردد، ولي اگر عضو علمي در قرارداد بعنوان نماينده دانشگاه قرار گرفته باشد مي بايست پس از دريافت حق الزمه پژوهش حق بالاسري را به حساب دانشگاه واريز نمايد.

سوال:نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي طرح هاي ارتباط باصنعت در گرنت پژوهشي و ارتقاء اعضاي هيئت علمي چگونه مي باشد؟
پاسخ:امتيازات اينگونه طرح ها همانند طرح هاي ديگر منظور مي گردد.
سوال:چگونه از فرمها، آيين‌نامه‌ها، اولويتهاي پژوهشي و ... دفتر كارآفريني و ارتباط با صنعت مطلع شويم؟
پاسخ:از طريق پورتال دانشگاه پيام نور/  لينك معاونت فناوري و پژوهش/ دفتر كارآفريني و ارتباط با صنعت

سوال:آيا دانشگاه به پايگاههاي علمي لاتين جهت دانلود متن كامل مقاله و كتاب به صورت online دسترسي دارد؟
پاسخ:دانشگاه به برخي از پايگاههاي لاتين جهت دريافت متن كامل مقالات از سال 2000 ميلادي به بعد دسترسي online  دارد.

سوال:از كجا مي توان به  آخرين اطلاعات مربوط به پايگاههاي علمي قابل دسترس در دانشگاه آگاهي يافت؟
پاسخ:با مراجعه به پورتال اصلي دانشگاه به آدرس www.pnu.ac.ir قسمت پايگاههاي علمي در صفحه اصلي پورتال مي توانيد كليه اطلاعات مورد نياز خود در رابطه با پايگاهها را دريافت نماييد.

سوال:نام پايگاههاي علمي لاتين كه دانشگاه به آنان دسترسي دارد چيست؟
پاسخ:در حال حاضر دانشگاه به پايگاههاي علمي SPRINGER, EMERALD, SAGE دسترسي دارد اما دسترسي به سامانه هاي ديگر كه امكان دانلود مقالات را از 150 پايگاه علمي را فراهم نمايد نيز در دستور كار قرار دارد كه بعد از انجام كار و عملياتي شدن آن در آينده نزديك اطلاع رساني خواهد شد.

سوال:كدام مراكز دانشگاه به پايگاههاي علمي لاتين دسترسي دارند؟
پاسخ:در حال حاضر فقط سازمان مركزي و مركز تحصيلات تكميلي به اين پايگاهها دسترسي دارد.

سوال:آيا فقط از داخل دانشگاه مي توان به پايگاهها دسترسي داشت و يا خارج از دانشگاه نيز مي توان از اين پايگاهها استفاده كرد؟
پاسخ:در حال حاضر فقط مي توان از داخل دانشگاه (سازمان مركزي و مركز تحصيلات تكميلي) از اين پايگاهها استفاده نمود اما با راه اندازي سامانه جديد هر عضو علمي يا دانشجويان دوره دكتري مي توانند با داشتن نام و رمز كاربري از هر مكاني كه به اينترنت وصل شوند مي توانند متن كامل مقالات خود را دريافت نمايند.

سوال:آيا براي ورود به اين پايگاهها بايد نام و رمز كاربري داشت؟ در صورت پاسخ مثبت به اين سوال نام و رمز كاربري را بايد از كجا دريافت نمود؟
پاسخ:براي استفاده از پايگاهها در محل دانشگاه نيازي به داشتن نام و رمز كاربري نيست و تنها با داشتن نام و رمز عبور اينترنتي دانشگاه مي توانند از اين پايگاه ها استفاده نمايند كه اين نام و رمز عبور را بايد از مديريت IT دانشگاه دريافت نمايند. اما با راه اندازي سامانه جديد دريافت مقالات بيرون از محيط دانشگاه بايد نام و رمز عبور داشته باشند كه بعد از راه اندازي، نام و رمز كاربري از طرف مديريت تحقيقات و خدمات پژوهشي و فناوري دانشگاه در اختيار اعضاي علمي، دانشجويان دوره دكترا و كارشناسان كتابخانه مراكز طبق ليستي كه در اختيار دارند به آدرس ايميل آنان ارسال خواهد شد.

سوال:آيا براي دريافت متن كامل مقاله و يا كتاب بايد هزينه پرداخت نمود؟
پاسخ:خير اساتيد، دانشجويان و كليه پژوهشگران دانشگاه براي دريافت متن كامل مقاله به صورت online و يا offline هيچ گونه مبلغي نبايد پرداخت نمايند.

سوال:در صورت نداشتن دسترسي online  به پايگاههاي علمي در دانشگاه و يا عدم امكان حضور در دانشگاه براي استفاده از پايگاهها، آيا راهي براي دريافت متن كامل مقاله مورد نياز وجود دارد؟
پاسخ:بله كليه اعضاي علمي، دانشجويان و كليه پژوهشگران مشغول در دانشگاه مي توانند با مراجعه به سايت دانشگاه به آدرس www.pnu.ac.ir ، فرم درخواست مقاله را از قسمت پايگاههاي علمي (در صفحه اصلي پورتال) دانلود نمايند و بعد از تكميل دقيق فرم (در صورت داشتن عنوان مقاله، عنوان مقاله را به صورت كامل از پايگاههايي كه دانشگاه به آنان دسترسي دارد و نام پايگاه، و در صورتي كه عنوان مقاله را ندارند كليد واژه هاي مرتبط با موضوع مورد تحقيق خود را در فرم قيد نمايند)، فرم تكيل شده را به آدرس پست الكترونيكي موجود در فرم، ايميل نمايند تا متن كامل مقالات مورد نياز حداكثر ظرف مدت يك روز كاري به آدرس پست الكترونيكي آنان ارسال گردد.


سوال:آيا امكان فعال سازي مراكز دانشگاه جهت دسترسي online به پايگاههاي علمي وجود دارد؟
پاسخ:يكي از سياستهاي دانشگاه ايجاد دسترسي online مراكز به ويژه مراكز داراي دانشجويان تحصيلات تكميلي مي باشد كه اميدواريم اين مهم در آينده نزديك عملي گردد.

سوال:جهت درخواست تأليف كتاب به كجا مراجعه كنيم؟
پاسخ:در حال حاضر متقاضيان ميتوانند تنها از طريق الكترونيكي و بدون مراجعه حضوري و از طريق سامانه تدوين منابع آموزشي پيام نور درخواستهاي خود را درج نمايند.

سوال:آيا غير از سامانه راه ديگري جهت درخواست تأليف وجود دارد؟
پاسخ:خير، در حال حاضر متقاضيان فقط ميتوانند از طريق سامانه درخواست خود را اعلام نمايند.

سوال:آدرس سامانه تدوين منابع آموزشي دانشگاه پيام نور چيست؟
پاسخ:متقاضيان ميتوانند از طريق آدرس http://tadvin.pnu.ac.ir و يا لينك سامانه تدوين منابع آموزشي موجود در پرتال پيام نور (pnu.ac.ir) وارد سامانه شوند.

سوال:چگونه به سامانه وارد شويم؟
پاسخ:* اعضاي هيأت علمي دانشگاه پيام نور ميتوانند از طريق زير وارد سامانه و صفحه اختصاصي خود شوند:
درج كد كاربري: كد ملي
درج رمز عبور: كد استادي
درج كد امنيتي: كد امنيتي نمايش داده ميشود
* اعضاي غير هيأت علمي دانشگاه پيام نور بايستي اول در سامانه ثبت نام كنند و از طريق زير وارد سامانه و صفحه اختصاصي خود شوند
درج كد كاربري: كد ملي
درج رمز عبور: رمزي كه سامانه در پايان ثبت نام به كاربر ميدهد
درج كد امنيتي: كد امنيتي نمايش داده ميشود


سوال:چگونه در سامانه تدوين ثبت نام نماييم؟
پاسخ:در سامانه تدوين در سربرگ فراخوان گزينه (ساير موارد – ثبت نام جديد) را كليك كرده و در صفحه باز شده كليه اطلاعات خواسته شده را درج نموده و سپس گزينه ذخيره اطلاعات و ورود به مرحله بعد را زده و در پايان سامانه كدي را به عنوان رمز عبور ارائه ميدهد.

سوال:چگونه در سامانه تدوين درخواست خود را وارد نماييم؟
پاسخ:از طريق منوي درخواست همكاري و به سه نوع فردي، گروهي نوع 1، گروهي نوع 2 ميتوانيد درخواستهاي خود را درج نماييد در ضمن در همين منو گزينه اي به نام راهنماي درخواست همكاري وجود دارد كه انواع تأليف و مراحل به تفصيل توضيح داده شده است.

سوال:جهت هر گونه پيشنهاد و يا اعتراض بايستي به كجا مراجعه نماييم؟
پاسخ:جهت هر گونه پيشنهاد و يا اعتراض بايستي فقط به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه اقدام شود.


سوال:فرآيند توليد محتواي الكترونيكي يك درس چگونه است؟
پاسخ:در ابتدا ليست دروسي كه مي بايست توليد محتوا شوند به همراه قطب توليد كننده و استاد توليد محتواي پيشنهادي، توسط معاونت آموزشي تعيين مي شود. سپس اين معاونت ليست ارسالي را جهت توليد به معاونت پژوهشي و دفتر تدوين ارسال مي كند. دفتر تدوين براي اساتيد معرفي شده ابلاغ صادر نموده و براي قطب مربوطه ارسال مي نمايد.

سوال:وظايف قطب ها در خصوص توليد محتواي الكترونيكي چيست؟
 پاسخ: قطب ها وظيفه برگزاري كارگاه آموزشي در خصوص نحوه تهيه و توليد محتوا و استفاده از نرم افزار براي اساتيد، تنظيم قرارداد با اساتيد، بررسي محتواهاي الكترونيكي توليد شده توسط اساتيد، تكميل چك ليست فني و پاسخ به مكاتبات و نامه هاي مربوط به توليد محتواي الكترونيكي را دارد.

سوال:نرم افزاري كه براي توليد محتواي الكترونيكي در اختيار اساتيد قرار مي گيرد چيست؟
  پاسخ:جهت توليد محتواي الكترونيكي توسط اساتيد از نرم افزار Ispring استفاده مي شود كه خود نرم افزار به همراه Help آن در قالب لوح فشرده توسط قطب ها به اساتيد داده مي شود. همچنين در اين لوح فشرده راهنماي چگونگي سناريو نويسي، قالب خالي محتواي الكترونيكي به صورت فايل پاورپوينت و ... موجود مي باشد.


 
سوال:نحوه اخذ امتياز پژوهش و تمديد قرارداد در دانشگاه پيام نور به جه صورتي مي باشد؟
پاسخ:اعضاي علمي محترم دانشگاه مي‌توانند پس از ثبت نام در سيستم گلستان و دريافت نام كاربري و رمز عبور از طريق گلستان آموزشي، در بخش پژوهش سامانه گلستان آثار پژوهشي سال‌هاي گذشته و سال جاري خود را ثبت و بارگذاري نمايند. پس از تأييد آثار توسط استان مربوطه، سيستم به طور اتوماتيك امتياز پژوهشي فرد را در سال مورد نظر اعمال نموده و ابلاغيه پژوهشي آن سال جهت انجام امور پژوهشي اعضاي محترم پس از تأييد نهايي، ارائه مي‌نمايد.

سوال:نحوه ثبت نام آثار پژوهشي در سيتم گلستان به چه صورت مي باشد؟
پاسخ:نحوه ثبت نام آثار پژوهشي در سيستم گلستان:
ورود به سامانه گلستان ß پژوهش ß فعاليت‌هاي پژوهشي ß مقاله‌هاي پذيرفته شده / چاپ شده درمجلات و ....

            سوال:از چه طريق اعضاي هيات علمي مي توانند فرم هاي پژوهش را دريافت نمايند؟
پاسخ:نحوه دريافت فرم‌هاي پژوهشي:
ورود به درگاه دانشگاه پيام‌نور ß اطلاعات پژوهشي دانشگاه ß طرح‌هاي پژوهشي ß طرح در قالب پژوهانه (فرم‌ها)
1392/8/6 دوشنبه


سوال: شرايط پذيرش عضو علمي طرح سربازي چيست؟
 پاسخ: در بازه هاي زماني متفاوتي در سال وزارت علوم فراخوان جذب عضو علمي دارد كه متقاضي  ميبايست به سايت مذكور مراجعه نموده و در صورت اعلام  فراخوان  و موجوديت رشته موردنظر ثبت نام نمايد.
سوال: شرايط استفاده از سهميه مربيان براي ادامه تحصيل در مقطع دكترا چيست؟
 پاسخ: باعنايت به آيين نامه اعطاي بورس براي ارتقاي سطح علمي مربيان دانشگاهها داشتن شرايط ذيل الزامي ميباشد:
  • دارا بودن مدرك رسمي كارشناسي ارشد مورد تاييد وزارت
  • حداكثر سن 40 سال در زمان تقاضا
  • تاييد رشته و گرايش تحصيلي متقاضيان در مقطع دكتري توسط موسسه محل خدمت
  • تاييد صلاحيت عمومي مربي توسط هيات اجرايي جذب مركزي
هرساله 10 درصد از مربيان رسمي و پيماني شاغل به كار  (دانشگاههاي پيام نور سراسر كشور) جهت استفاده از اين سهميه به وزارت علوم معرفي خواهند شد كه در صورت ازدياد درخواست متقاضيان، انتخاب مربيان برحسب اولويت هاي ( اول: مربيان رسمي قطعي، دوم: مربيان رسمي آزمايشي و سوم: مربيان پيماني با حداقل يكسال سابقه كار رضايت بخش)
 

سوال: شرايط ادامه تحصيل براي مربيان رسمي و پيماني چگونه است؟
پاسخ:براساس مواد 72 و73آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي، پژوهشي و فناوري مصوب وزير علوم تحقيقات و فناوري شرايط ادامه تحصيل مربيان رسمي  و پيماني به شرح زير است :
  ماده 72-  «... اعطاي بورس تحصيلي داخل كشور و  به‌صورت تمام‌وقت و حداكثر به مدت 4 سال با پرداخت حقوق و مزاياي مربوط، به مأموريت آموزشي » مي باشد .
ماده 73- « اعزام اعضا براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي يا سطح 4 حوزوي (در داخل و با استفاده از مأموريت آموزشي) منوط به احراز شرايط ذيل مي‌باشد:
73- 1- وضعيت استخدامي عضو رسمي باشد؛(اعضاي پيماني مطابق مفاد تبصره 5اين ماده خواهد بود)
73- 2- رشته تحصيلي عضو مورد نياز مؤسسه باشد؛
73- 3- محل تحصيل عضو مورد تأييد وزارت باشد؛
73- 4- عضو متقاضي حداقل امتياز لازم از آيين‌نامه ارتقاي مرتبه را با تأييد هيأت اجرايي جذب يا مرجعي كه قانون تعيين مي‌نمايد، كسب نمايد؛
73- 5- سن متقاضي حداكثر 40 سال باشد؛
73- 6- عضو نسبت به سپردن وثيقه ملكي به ميزان دو برابر حقوق و مزاياي دوران مأموريت آموزشي و ساير هزينه‌هاي برآوردي، اقدام نمايد.
         تبصره 5- در موارد خاص، اعزام اعضاي پيماني براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري تخصصي يا سطح 4 حوزوي در داخل كشور و با استفاده از مأموريت آموزشي، با رعايت شرايط مندرج در اين ماده به استثناي بند يك آن، صرفاً پس از تصويب در هيأت امنا امكان‌پذير مي‌باشد. 
ج) دستياران و مربيان قراردادي: آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي، پژوهشي و فناوري مصوب وزير علوم تحقيقات و فناوري در خصوص دستياران و قراردادي ها ساكت است اما در تبصره ماده 3 شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي علمي وزارت علوم آمده است:
ماده7 دستورالعمل اجرايي مأموريت آموزشي اعضاي هيأت علمي و اعطاي بورس تحصيلي در دانشگاه پيام نور» مصوب هيأت رئيسه دانشگاه در جلسه مورخ 9/4/92چنين آمده است : دانشگاه پيام نور مي تواند به مربيان قراردادي ودستياران علمي كه دردوره دكتري تخصصي دانشگاههاي دولتي پذيرفته مي شوند بارعايت ضوابط ومقررات بورس تحصيلي اعطا كند .
ج) دستياران و مربيان قراردادي: آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي، پژوهشي و فناوري مصوب وزير علوم تحقيقات و فناوري در خصوص دستياران و قراردادي ها ساكت است. اما در تبصره ماده 3 شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي علمي وزارت علوم آمده است: «تصميم‌گيري درخصوص ارتقاي مرتبه مربيان آموزشيار (داراي مدرك كارشناسي ارشد) و يا مربياني كه بدون استفاده از مأموريت تحصيلي موفق به اخذ مدرك دكتري شده و يا مي‌شوند با ارايه حداقل دو مقاله علمي پژوهشي در نشريات معتبر علمي بر عهده هيأت مميزه ذي‌ربط مي‌باشد و تاريخ ارتقاي مرتبه آنان پس از تأييد هيأت مميزه تاريخ مؤخر اخذ مدرك دكتري و يا مقالات مذكور خواهد بود.»
   درماده7 دستورالعمل اجرايي مأموريت آموزشي اعضاي هيأت علمي و اعطاي بورس تحصيلي در دانشگاه پيام نور» مصوب هيأت رئيسه دانشگاه در جلسه مورخ 9/4/92چنين آمده است : دانشگاه پيام نور مي تواند به مربيان قراردادي ودستياران علمي كه دردوره دكتري تخصصي دانشگاههاي دولتي پذيرفته مي شوند بارعايت ضوابط ومقررات بورس تحصيلي اعطا كند .
سوال: آيا شرايط مورد تاكيد شما براي دانشگاه هاي مختلف متفاوت است؟
 خير آيين نامه فوق الذكر براي همه دانشگاهها يكسان است .
سوال: برخي علاقه مندان به ادامه تحصيل اخيراً با مورد جديدي مبني بر ضمانت نامه مواجه شده اند؟ اين ضمانت نامه ها بايد به چه نحوي باشد .

در بند6 آيين نامه ماده 73 اعضاي هيات علمي مصوب 1/12/90 وزارت علوم ،آمده است :عضو نسبت به سپردن وثيقه ملكي به ميزان دو برابر حقوق و مزاياي دوران مأموريت آموزشي و ساير هزينه‌هاي برآوردي، اقدام نمايد.
سوال: شرايط حقوقي و قانوني ادامه تحصيل براي مربيان دانشگاه پيام نور چيست؟
 پاسخ:باتوجه به آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي و غير علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مصوب 1/12/90 وزارت علوم كه درتاريخ 1/11/91 درهيأت امناي دانشگاه پيام نورنيزبه تصويب رسيد براي هريك ازمربيان وكارمندان شرايطي رابراي ادامه تحصيل و ماموريت آموزشي  نكات ذيل قابل توجه است:
الف- مربيان رسمي وپيماني: با عنايت به آيين نامه هاي قبل از مصوبه 1/11/91هيأت امنا و همچنين مواد 72 و 73 آيين نامه اعضاي هيات علمي مصوب 1/12/90 وزارت علوم ، اين افراد مي بايست از زمان ارائه تعهد محضري به ماموريت آموزشي اعزام شوند.
سوال: آيا بعد از اتمام دوره تحصيل مدرك تحصيلي آنان در تغيير وضعيت آنها اعمال نمي شود؟
پاسخ:درصورتي كه طبق مقررات آموزشي باشد قابل اعمال است بااين حال درتبصره ماده 3 شيوه  آيين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي چنين آمده است.
تصميم‌گيري درخصوص ارتقاي مرتبه مربيان آموزشيار (داراي مدرك كارشناسي ارشد) و يا مربياني كه بدون استفاده از مأموريت تحصيلي موفق به اخذ مدرك دكتري شده و يا مي‌شوند با ارايه حداقل دو مقاله علمي پژوهشي در نشريات معتبر علمي بر عهده هيأت مميزه ذي‌ربط مي‌باشد و تاريخ ارتقاي مرتبه آنان پس از تأييد هيأت مميزه تاريخ مؤخر اخذ مدرك دكتري و يا مقالات مذكور خواهد بود.

بيشتر
 
     

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر